follow me print

Minimera pappersslöseriet med Follow Me Print

Minimera pappersslöseriet med Follow Me Print. Det finns många skäl till att ta ett helhetsgrepp på utskriftsfunktionen hos ett företag.

Kostnadskontroll är ett skäl. Miljöaspekten är lika viktig. En tredje anledning är att skydda känsliga uppgifter från att hamna i fel händer. Prodoc har mjukvarorna som krävs för att skräddarsy ett dokumenthanteringssystem utifrån varje organisations behov.

Forskningsstudier från Coopers & Lybrands gör gällande att digitala dokument endast kostar 25 % så mycket som traditionella fysiska, att lagra. Dessutom är möjligheterna betydande att göra stora besparingar, såväl tidsmässiga som ekonomiska vad gäller åtkomst och säkerhet.

De flesta har idag möjlighet till skanning på kontoret. Problemet med effektiv lagring av elektroniska dokument är ett annat; utan en väl genomarbetad dokumenthanteringslösning krävs det oftast handpåläggning efter att ett dokument gjorts elektroniskt. Med rätt lösning hamnar dokumentet istället på rätt plats omedelbart: lätt att hitta, men skyddat från obehöriga.

Prodoc har bred erfarenhet av att leverera verkningsfulla och kostnadseffektiva lösningar för Follow Me Print och elektronisk arkivering. Kontakta oss för konsultation.

Share on FacebookShare on LinkedInGoogle+Tweet about this on Twitter