sokcenter

Prodoc Sökcenter

Vi lever i ett informationssamhälle och informationssökning måste vara enkel. Den ständigt växande mängden av information ställer krav på bättre rutiner för informationshantering. Uppskattningsvis är bara 20 % av all information strukturerad – dvs tydligt namnsatt, sparad på rätt ställe och lättillgänglig. I takt med att mängden information ökar, ökar också problemen med sökbarhet.

Prodoc erbjuder tjänsten Sökcenter för att du och din organisation lättare och snabbare ska hitta den information ni söker. Med söktjänsten indexeras dina digitala dokument, och vi hjälper dig med skanningsflöden för dina fysiska dokument samt även sökning inom dessa. Tjänsten är tillgänglig för datorer, mobiler och surfplattor. Du tankar enkelt ner web-applikationen för Sökcenter som fungerar för både Ios och Android.

Layouten är anpassad för att det ska vara enkelt för dig och dina medarbetare att använda söktjänsten dagligen. Tjänsten är skalbar, vilket innebär att du kan använda den för en viss informationstyp, en viss avdelnings information eller för att inkludera hela dokumentfloran, som t ex avtal, fakturor, kontrakt, journaler, presentationer och ritningar. Även handskriven text är sökbar.

Boka tid med en av våra säljare redan idag så berättar vi mer om hur lätt det kan vara att snabbt hitta relevant information.

Share on FacebookShare on LinkedInGoogle+Tweet about this on Twitter