Hybrida arbetssätt

Är din arbetsplats redo för hybrida arbetssätt!?

Hybrida arbetssätt är ett flexibelt upplägg där medarbetare delar sin tid mellan kontorsarbete, hemarbete eller distansarbete. Den hybrida modellen lockar både företag och medarbetare eftersom den gör det möjligt att växla mellan distans- och kontorsarbete utifrån individuella önskemål och behov.

Den minskar pendlings- och restid och ökar samtidigt tillgänglighet. Flexibilitet när det gäller val av arbetssätt är en nyckelfaktor för motivation och har blivit den nya normen för arbetslivet. Att tekniken fungerar och är rätt anpassad är viktigt, inte bara för effektiviteten, utan också för medarbetarnas välmående. Det finns en koppling mellan dålig teknik och ökad stress.

Framgångsrika företag fokuserar på hur människor trivs. Det minskar personalomsättningen, får medarbetarna att prestera och ökar lönsamheten. Att erbjuda lösningar för hybrida arbetssätt är ett stort steg på vägen för att

Prodoc hjälper dig att designa unika video- och möteslösningar efter din organisations behov. Vi har både kunskap och bredd i urvalet av kommunikationslösningar. Från fullödiga videokonferenser för styrelserum, till att vi gör om gamla mötesrum till användarvänliga Teamsrum med BYOD-funktionalitet.

Vi erbjuder möjligheten till mobila kommunikationslösningar med kamera, interaktiv skärm och dator i ett rullbart stativ som kan användas där medarbetare befinner sig, som tex butiker, tillfälliga arbetsplatser eller i produktionen.

Kontakta oss så diskuterar vi fram en lösning som passa er!

Läs mer: Trött på att pendla och resa