Skapa mervärde med Digital Signage

Visst vore det bra att kunna visa det du vill informera dina kunder och anställda i realtid?

I receptionen vill gäster gärna veta vart de ska på möte och de vill samtidigt bli underhållna under väntetiden. Medarbetarna däremot – de efterfrågar information från ledningen eller tidpunkter för interna arrangemang.

Digital Signage är verksamhetens möjlighet att möta gäster och medarbetare där de får en möjlighet att dra nytta av informationen!

Skärmarna är ett unikt verktyg för att skapa närhet till olika målgrupper och för att förbättra den generella kommunikationen och informationen i både mindre och större organisationer. Nationellt som internationellt!

Skärmen i personalingången kan varje dag starta med att hälsa medarbetare välkomna till jobbet. Dagens viktiga information kan prioriteras och visas på skärmen som personalen möter.

Exempel på innehåll:

  • Hänvisning till viktig dokumentation
  • Nya & gamla produkter
  • Processer
  • Verksamhetens målsättningar
  • Verksamhetens visioner, missioner eller värderingar
  • Historia kring verksamheten
  • Nya medarbetare
  • Produktionsmål och resultat
  • Försäljningsmål och resultat