digital skyltning
Mångkulturellt Centrum

Digital skyltning i kulturens tjänst

Mångkulturellt centrum – MKC är en kommunal stiftelse som sedan 30 år producerar kunskap om migration och dess betydelse för dagens Sverige. Till sin hjälp använder sig Mångkulturellt Centrum av Digitala informationsskärmar eller Digital Signage från Prodoc.

Vi använder digital skyltning för att kommunicera med den breda målgrupp som våra besökare utgör, om vad MKC som verksamhet erbjuder, berättar Tatiana Vega Quiñones, Intendent på MKC.

Stiftelsen ligger i en vacker byggnad i Botkyrka med anor från 1600-talet, omgivet av miljonprogramsbyggnader från 1970-talet. Kontrasten och dynamiken mellan det gammal-historiska och det nyhistoriska är slående och intressant, som väl passar MKC:s uppdrag.

IMG_4056

Tatiana Vega Quiñones, Intendent på MKC

-MKC ska genom forskning, utbildning och konst ge mångfalden en mötesplats och en röst. Vårt uppdrag är att skapa och sprida kunskap om migration som en självklar del av det svenska samhället och kulturarvet.

MKC har stöd från Statens Kulturråd, Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun. Utöver det skapar man egna intäkter genom olika forskningsprojekt och uppdrag. MKC bedriver restaurang- och konferensverksamhet och har en förlagsverksamhet. Man tillhandahåller även Sveriges största specialbibliotek kring migrationsfrågor. Dessutom har Mångkulturellt centrum en konstpedagogisk verkstad för skolor och förskolor.

 

Digital skyltning i verksamheten

IMG_4065

Till sin hjälp att presentera verksamheten för besökarna har MKC valt att använda digitala informationsskärmar som levererats och installerats av Prodoc.

– Vi använder den digitala skyltningen för att presentera information som öppettider, menyer från restaurangen och information om aktuella utställningar och vernissager. Det är praktiskt och effektivt eftersom vi har så mycket att berätta om.

IMG_4064

Skärmarna är strategiskt placerade i lokalerna för att nå besökarna med den information som de behöver.

 

Omtalade utställningar

IMG_4060

Utställningen En för alla Alla för vem? En utställning om demokrati, migration och global jämlikhet.

Vi producerar kontinuerligt utställningar utifrån lokala, nationella och globala perspektiv på migration berättar Tatiana. Utställningarna är ofta omtalade, den nuvarande presenteras i form av en arena som är öppen för alla som vill komma och titta. Exempel på tidigare utställningar är; Demokrati i samhället och utställningen God smak, med centrala teman religion, etnicitet och migrationsfrågor. Vanligtvis sträcker sig en utställning över 1 år, men utställningen En för alla, alla för vem? kommer att löpa över hela 3 år.

 

Självlärda producenter av digital information

Personalen på MKC sköter administration och innehåll/content till skärmarna helt själva. Man använder systemets färdiga mallar och utgår från dessa i produktionen av information. I samband med Prodocs installation av de digitala informationsskärmarna genomfördes en grundutbildning för användarna, därefter har man provat sig fram och ser sig numera som självlärda producenter av digital information berättar Tatiana.

För aktuella utställningar och öppettider besök mkcentrum.se

Vill du diskutera om hur digital skyltning kan stödja din verksamhet? Använd formuläret till höger för ett förutsättningslöst samtal.