Digitaliserade arbetsflöden med hjälp av Docuware

Allt för många arbetsdagar läggs på att leta efter dokument, epost och annan information. Är det vad som ska kallas arbete? Nej vi tycker inte det, och det kan inte vara sådant arbete som företag och organisationer eftersträvar. Det ska tex inte vara så att en HR-avdelnings behandling av en viktig rekrytering ska stoppas upp på grund av att kollega X har semester och har ansökningshandlingarna i sin epost.

Digitalisering ska driva effektivisering och inte vara personberoende. Samhällsutvecklingen driver företag att kontinuerligt effektivisera sin verksamhet och det innebär ofta att varje anställd person får betydligt fler arbetsuppgifter och mer ansvar än tidigare. Många företag blir dessvärre mer personberoende, och värre är, att arbetet för individen ofta spiller över på det privata livet. Man har blivit oumbärlig, på gott och ont. Den typen av oumbärlighet kan för organisationen innebära att det blir personen som är länken i kedjan som bryts – och processen stannar upp. Resultatet av detta är olyckligt för företaget och stressar individen. Med en ”riktig” digitalisering, med digitaliserade arbetsflöden med hjälp av Docuware, finns informationen tillgänglig för behandling oberoende av person.

Digitaliserade arbetsflöden med hjälp av Docuware. Nu kan ditt företag eller organisation koncentrera sig att leverera nytta till kunden. Hör av er till oss, så berättar vi hur ni kan komma igång.

Läs även: Dokumenthantering med Docuware / Prodoc har 40 års erfarenhet av dokumenthantering