Distansarbete, vad visar undersökningarna?

9 av 10 som arbetat hemma under pandemin vill fortsätta med distansarbete i framtiden

Att arbeta hemifrån heltid har mer än tiofaldigats under pandemin visar undersökningen ”Svenskarna och internet 2020”, som är framtagen av Internetstiftelsen. Undersökningen visar vidare att av de erfarna tjänstemännen som arbetat hemifrån minst någon gång före pandemin började hela 9 av 10 att arbeta hemifrån under pandemin. 9 av 10 som arbetat hemma under pandemin vill i någon utsträckning även fortsätta göra det i framtiden.

Många andra undersökningar som genomförts både nationellt i Sverige och internationellt visar på samma trend. 72% av de svenska företagen planerar att erbjuda hybriddrift till sina medarbetare. Som av en följd av att arbetet flyttar från kontoret, planerar närmare hälften av företag med fler än 50 anställda att minska sina kontorsytor.

Utmaningarna

Den stora frågan som många företag och organisationer tampas med är inte vad företagen och medarbetarna vill. Det handlar snarare om hur? Att finansiera hybriddrift, med personal som både vill och kan arbeta hemifrån, kan man göra genom att minska lokalytorna, eller organisera om kontoren.

Hur säkerställer man hybriddriften administrativt, logistiskt, tekniskt och ergonomiskt?

Det är en större utmaning att erbjuda en effektiv och tekniskt homogen lösning för distansarbete. Eller att säkerställa logistiken; hur man transporterar ut och hem tekniken. Var ringer man om man behöver teknisk support? Vad händer om man flyttar eller slutar? Samt hur håller man reda på hundratals/tusentals arbetsplatsprodukter?

Ergonomi & Stress

Det är möjligtvis tiotusentals eller hundratusentals ryggar och nackar som tagit stryk under pandemin på grund av dåliga hemarbetsplatser. Framtidens undersökningar kommer att ge en klarare bild av omfattningen. Men att god ergonomi är en mycket viktig fråga att ta ställning till går inte att se bort ifrån. Arbetsgivarens ansvar för en ergonomisk arbetsplats flyttar med hem till den anställde.

Det är dessutom viktigt att ha möjligheten att kunna stänga sitt hemmakontor efter arbetsdagen. Balansen i livet (privat/arbete) är oerhört viktigt för att minska stress och för att skapa en hälsosam grund för återhämtning. När datorn står framme och påminner om att det bara är ett mail till som ska skickas, ett till möte som ska bokas, eller en till rapport eller PM som ska slutföras, är det lätt att falla i fällan att köra på en timma till. Och det kan vara okej stundvis. Men man måste kunna stänga ned sin hemarbetsplats och ägna sig åt familj och privatliv för att hemarbete ska vara en långsiktig lösning.

Vill du diskutera frågeställningarna om distansarbete i artikeln ovan? Det är bara att höra av er. Ring och ställ frågor om hur vi kan hjälpa er? Eller boka ett möte för att prova vår hemarbetsplats. Välkommen!

Läs mer på Home Office as a Service

Läs mer här