Fakturor, journaler & ritningar…

En ständigt växande mängd av information ställer högre krav på bättre rutiner

Fakturor, journaler, ritningar...

Vi lever i ett informationssamhälle. Den ständigt växande mängden av information ställer krav på bättre rutiner för informationshantering – speciellt inom företag. Document Services är vårt samlingsnamn på ett antal utvalda tjänster som kommer att underlätta dokument- och informationshanteringen på ditt företag.

Jag vill veta mer

Varför är det så lätt att hitta information på nätet?

Men så svårt att hitta dokument vi använder inom organisationen

Dokumenthantering med Docuware

Designa och automatisera intelligenta arbetsflöden. Informationen ska vara tillgänglig för arbetsgrupper och individer oavsett om den ligger som ett mail eller på en server. Triggers ska automatisera händelser inom ett specifikt arbetsflöde. Det ska vara säkert, följa företagets policys och vara enligt GDPR.

Hitta mer information här

Invoice Manager

Vill du underlätta för din ekonomiavdelning? Vi ger dig elektronisk fakturahantering till en fast månadskostnad.

Hur fungerar det?

Contract Manager

Tjänster som ger dig kontroll över avtalen i din organisation. Digital och automatisk hantering av avtal och kontrakt.

Få ordning på dina avtal

Säker dokumenthantering - Fastighetsbyrån Alingsås

Vi har arbetat mycket med att anpassa oss till GDPR. Våra administrativa säkerhetsrutiner drivs även på av att de nya banksystemen är uppdaterade, inget dokument med viktiga personuppgifter ska mailas längre. Det är bra för alla.

Läs om säker dokumenthantering

Toksnabb arkivering på Sjätte AP-fonden

Ett mervärde med den digitala arkiveringen är att alla dokument hamnar i ett digitalt och sökbart diarium.

Läs fortsättningen här
Smart Integration uppmuntrar till teamarbete genom att ansluta din Nashuatec till molnet

Smart Integration uppmuntrar till teamarbete genom att ansluta din Nashuatec till molnet

Smart Integration – Vad är det?

Det är en molnplattform för multifunktionsskrivare från Nashuatec som erbjuder dig molnbaserade applikationer, för att effektivisera dina arbetsflöden. Smart Integration ansluter dessutom din multifunktionsskrivare till externa molntjänster som Google Drive, OneDrive, Office 365, Box och Dropbox. På så vis kan du arbeta och dela information med full rörlighet och uppmuntra teamarbete när som helst och var som helst.

Läs mer om Smart Integration Applications

Minimera pappersslöseriet

Minimera pappersslöseriet

Det finns många skäl till att ta ett helhetsgrepp på utskriftsfunktionen hos ett företag; kostnadskontroll är ett, miljöaspekten en annan. En tredje, minst lika viktig anledning är att skydda känsliga uppgifter från att hamna i fel händer. Prodoc har mjukvarorna som krävs för att skräddarsy ett dokumenthanteringssystem utifrån varje organisations behov.

Läs mer om Follow Me Print

Vanliga frågor

Vad innehåller tjänsteområdet Document Services?

Tjänsteområdet Document Services innebär att vi analyserar era processer och dokumentflöden för att tillsammans effektivisera och förbättra dessa.

Måste man ha många fakturor för att det ska vara lönsamt att köpa fakturatjänsten av Prodoc?

Nej! Har man mer än 500 fakturor per år är det definitivt intressant att överväga fakturatjänsten!

Är dessa tjänster endast för stora företag?

Nej! Alla företag som vill ha svar på följande frågor har nytta av dessa tjänster:

 

 • Vill ni få kontroll och spårbarhet i processerna?
 • Vill ni säkerställa att obehöriga inte får tillgång till informationen?
 • Hur påverkas ert företag om dokumenten förstörs eller försvinner (brand, stöld, etc)
 • Finns det dolda kostnader eller kostbara konsekvenser?
 • Hittar ni alltid informationen ni söker i rätt tid, vad händer om in inte gör det?
 • Hur ofta återsöker ni information, hur lång tid tar det?
 • Hur mycket tid skulle kunna sparas och användas till annat?

Vilken är den vanligaste tjänsten ni levererar?

Många företag har behov av att automatisera sin hantering av fakturor. De flesta vill undvika att manuellt registrera fakturor in i ekonomisystem samt att få bättre koll över hur fakturorna ska attesteras. Med vår tjänst uppnår ni följande:

 

 • Minskad eller ingen hantering av leverantörsfakturor
 • 50-75% lägre tidsåtgång per faktura
 • Digitala processer och flöden = kortare ledtider
 • Full kontroll på fakturorna
 • Attestrunda och attest är digitalt
 • Automatisk matchning av artikelradsfakturor

Om Prodoc analyserar nuläget och tar fram förbättringsåtgärder, måste man då köpa Prodocs tjänster?

Nej! Prodoc agerar som ett opartiskt konsultföretag som levererar ett beslutsunderlag som hjälper företaget att handla upp utpekade tjänster.