Docuware

Effektiv informations- och dokumenthantering med Docuware

Hur kan man effektivisera en arbetsdag? Det är mycket information och dokument som hanteras och projektleds i en säljares arbetsdag. Hela kedjan med information och dokument, från första möte till levererad lösning. Det kan vara många parter inblandade i flödet; förfrågan-offert-order-leverans-förvaltning. Om man kan finna ett sätt som automatiserar och hanterar dokument till inblandade parter och göra allt sökbart, så sparas mycket tid. Om man samtidigt kan minimera manuell hantering som minskar möjligheten till mänskliga misstag så leder det till ökad effektivisering och större leveranssäkerhet.

Prodoc Docuware

Under tre dagar utbildade MDS-specialisterna Trevor Joseph och Thomas Musumeci, från Ricoh International Emerging Markets Group, personal från Prodoc i lösningar från Docuware med fokus på ett antal arbetsflöden. Däribland ovan beskrivna arbetsflöde för säljare. Docuware minskar friktion och kostnad i affärsprocesser, vilket hjälper till att reducera mänskliga misstag och framför allt, förbättra verksamhetens effektivitet för att frigöra värdefull tid för anställda.

Under hösten 2019 köpte Ricoh företaget Docuware.
Docuware har sina huvudkontor i Tyskland och USA och erbjuder molnbaserade programvarutjänster för dokumenthantering och automatisering av arbetsflöden. Tjänsterna levereras till 12 000 kunder i mer än 90 länder i världen genom ett nätverk av 600 återförsäljare. Ricoh har under lång tid varit distributör av Docuware till sina kunder och använder programvaran internt. Docuware kommer att fungera som ett fristående dotterbolag.

Dokumenthantering

Nu ska vi på Prodoc ut och prata med våra kunder
Vi ska prata med dem om hur vi kan hjälpa dem att effektivisera informations- och dokumentprocesser. Det som är extra inspirerande är att den här typen av digitalisering inte kräver stora bolag med många tunga interna arbetsflöden och processer. Nyttan kommer att slå igenom tydligare för små- och medelstora bolag som kommer att frigöra tid och få en ökad effektivisering och ökad lönsamhet av digitaliseringsverktyget.

Vår ambition är att stödja digitaliseringen och stärka de digitala arbetsplatserna. I praktiken handlar Docuware om att koppla människor till information, snabbare och enklare, samt att förbättra kommunikation och kreativitet. DocuWare integreras redan sömlöst med vår Nashuatec IM C-serie, genom Smart Integration. Det ger kunderna ett enkelt och säkert sätt att skanna dokument och mata dem direkt i en effektiv och intelligent arbetsflödesprocess.

Nyfiken på att jobba smartare!? – Hör av er till oss via formuläret till höger för ett förutsättningslöst möte

Läs mer här!