Document Services – Fakturor, journaler, ritningar…

Vi lever i ett informationssamhälle. den ständigt växande mängden av information ställer krav på bättre rutiner för informationshantering – även inom företag. Document Services är vårt samlingsnamn på de tjänster som underlättar dokument- och informationshanteringen på ditt företag.

Document Services hjälper dig att ta ett helhetsgrepp om din organisations dokumenthantering. Document Services är en samling tjänster som alla har som mål att förenkla arbetet kring dokument och information. Prodoc Arkiv ser till att medarbetarna slipper slösa flera timmar i veckan på att söka (men inte hitta) information inom organisationen.

Med Prodoc elektronisk fakturahantering skapas elektroniska fakturaflöden till en fast månadskostnad. Ekonomiavdelningen kan andas ut och du får total kostnadskontroll. Alla tjänster utgår från vår Governance-modell. Det här helhetsgreppet gör Document Services till en unik och avgörande strategi för alla företag som vill se sin fulla potential till minskade kostnader. Allt på en och samma faktura, och med en Single Point of Contact.

Kom och träffa oss och låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa din organisation.