Fina resultat på Prodoc Kickoff 2020

För 4:e året på raken åkte vi på Prodoc till Idre Fjäll. I år genomfördes även årets Kickoff där. Under Kickoffen repeterar vi våra strategier och lägger grunden för det kommande året. Till att börja med presenterades resultaten från våra återkommande undersökningar från 2019; Årets ekonomiska resultat, resultaten från vår kundnöjdhetsundersökning och medarbetarundersökning. Dessutom utnämndes årets medarbetare.

Fina resultat på Prodoc Kickoff 2020. Genomgående visade resultaten en kraftig positiv trend inom alla ovan nämnda områden. Prodoc får mycket goda omdömen från både kunder och medarbetare som vi mäter enligt metoden Net Promotor Score (NPS). Den positiva utvecklingen har pågått i ett antal år, men årets resultat är all-time-high inom alla områden samtidigt. En siffra i medarbetarundersökningen var väsentligt lägre än föregående år: ”Jag tar med mig arbetet hem så att det påverkar mig negativt”, den siffran minskade med hela 20%.

Extra glädjande är att nöjda kunder och nöjda medarbetare också leder till ett gott ekonomiskt resultat. Det är något som vi är mycket stolta över. Det krävs stort samarbete, ödmjukhet och högt engagemang för att nå ett sådant resultat.

Årets medarbetare Jörgen Solberg är en av många hjältar på Prodoc, men är verkligen inte den enda. Av alla anställda blev faktiskt två av tre (2/3) nominerade av någon annan. Det betyder att vi är viktiga för varandra.

Prodoc mår bra. Vi har ett positivt arbetsklimat, högt kundfokus, mycket nöjda kunder, bra ekonomiskt resultat och samtidigt mindre stress! Det blev en bra start på en fantastisk Kickoff!

VD Kenneth Bengtsson sammanfattar det väl: Vi är en kompetent organisation som har kul ihop och är på rätt väg. Men vi är inte framme än!

Vi på Prodoc ser fram mot resten av 2020!

Läs mer om Prodoc här