snabbhet, säkerhet och effektivitet

Flyt i organisationen med dokumenthantering

Vem vill ha flyt i sin organisation?

Det vill nog alla. Men efter en tid minskar flytet på grund av mängden dokument och information som hopar sig, man hittar inte längre det man söker. Upplevelsen av flyt minskar också på grund av att de yttre kraven på snabbhet, säkerhet och effektivitet har höjts. Den lösning som dög igår, duger ofta inte imorgon. Med Docuware kan vi hjälpa er att skapa flyt. Vi börjar med ett flöde i taget.

Vi vill göra det enkelt för er. Verktyget Docuware har ett enkelt och intuitivt gränssnitt som alla klarar av. Vi hjälper er att komma igång. Enkelt sett handlar det om tre tydliga steg:

  1. Definiera lösningen
  2. Implementera
  3. Utbilda och utveckla

Med rätt förberedelse och en tydlig problemdefinition kan ni faktiskt vara igång inom en månad. Därefter går varje process snabbare att implementera. En månad, sedan blir livet enklare och ni kan frigöra medarbetarna till att göra det dom faktiskt ska vara bäst på; att skapa nytta för kärnverksamheten och slutkunden!

Kontakta oss för ett samtal hur ni kan komma igång. Docuware som verktyg stödjer alla branscher.

Läs mer här