Från rum till mötesrum

Trenden är att alltmer arbete utförs tillsammans med andra

För tio år sedan ägnade vi 70 procent av arbetstiden åt enskilt arbete och 30 procent åt gemensamt. I dag är förhållandet 50/50 och om fem år kommer förhållandet att vara det omvända: 70 procent gemensamt och 30 procent enskilt arbete. Mötesrummen och konferensrummens betydelse ökar och kommer att fortsätta att öka.

Behovet av mötesstödjande teknik kommer hela tiden att utvecklas. Det sker en ständig teknisk utveckling inom området information och kommunikation. Tekniken handlar inte om bekvämlighet eller för att det är roligt med ny teknik. Det handlar om effektivitet.

Vi hjälper våra kunder med projektledning, installation och utbildning. Våra produktspecialister föreslår den mest effektiva lösningen efter era behov. Vi kan också stödja er med design av ljus och interiör. Vårt erbjudande gäller från det lilla mötesrummet till skräddarsydda helhetslösningar för konferensanläggningar.

Kontakta oss! Så berättar vi, hur ni kan göra om era rum till moderna mötesrum.