Frukostseminarier om digitalisering

Frukostseminarier om digitalisering i Stockholm och Göteborg

I veckan har Prodoc genomfört frukostseminarier om digitalisering i Stockholm och Göteborg. Vi vill rikta ett stort tack till deltagare och föreläsare! Digitalisering och automatisering är spännande och aktuellt. Samhälle, organisationer och företag är i full fart med att anpassa sig efter de möjligheter som digitalisering innebär. Alla är inte i samma fas i utvecklingen förstås – men nästan alla är i omvandling.  

Efter frukosten fick vi lära oss att världen investerar 18 triljoner SEK fram till 2022 inom digitalisering.

Osannolika summor. Men om man sätter det i relation till hur mycket data som produceras, så är det förståeligt. Varje enskild dag produceras det 2500 triljoner Gb data. Av alla denna data så står faktiskt den affärskritiska datan för bara 15%. Majoriteten består av onödig data (mörk och grå data). Den mörka datan står för hela 50%.  Resterande 35% data är data som kan vara affärskritisk, om man kan behandla den, låt oss kalla den för grådata. Digitaliseringen innebär möjligheten att reducera mängden grå- och mörk-data.

Anledningarna till digitaliseringsvågen är många. Till att börja med är det svårt och kommer vara omöjligt att driva en verksamhet utan att följa utvecklingen. Konkurrensen kräver det. Effektivitet och besparingar nämns ofta, och det är viktigt, men det finns många positiva mjuka värden med digitalisering. Tråkiga rutinuppgifter rationaliseras bort, ökad säkerhet, tar bort allmän strul-tid för att komma åt rätt och uppdaterad information direkt. Att kunna arbeta effektivt oavsett plats är positiva effekter av digitaliserade arbetsflöden.

Man behöver inte heller ta ett helhetsgrepp på att automatisera och digitalisera alla arbetsprocesser i en organisation vid ett och samma tillfälle.

De kan införas stegvis och per avdelning. Vi utgick i våra seminarier, från ett HR-perspektiv och en rekryteringsprocess. En rekryteringsprocess kan innebära många manuella steg, vilket kräver mycket tid.  Den går att göra enklare, inte bara för HR-avdelningen, utan även för den som söker anställning.

Ytterligare effekt av digitaliseringsvågen är all den tid som frigörs för att göra det människor är bra på; som att lösa problem, att skapa innovationer, skapa relationer och ha kul!

Vill du fråga om hur du kan komma vidare i ditt digitaliseringsarbete. Hör av dig till oss!

Vi kommer att utlysa ytterligare frukostseminarier om digitalisering under våren. Hör av dig och/eller håll ögonen på din inkorg för inbjudning!

Läs inbjudan till frukostseminarier om digitalisering här