Prodoc-kontor i Sydväst blir Simplify

Information om Covid-19

För Prodoc är säkerheten och omsorgen om våra kunder och medarbetare högsta prioritet. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Covid-19 och har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och säkerställa den löpande operativa driften.

De funktioner på företaget som kan, arbetar vidare på distans hemifrån. Prodoc har mycket goda förutsättningar till distansarbete med de digitala samarbetsverktyg som vi har i vårt erbjudande till marknaden och som vi dagligen själva arbetar med. Vi arbetar i Teams, delningstjänster i molnet och med videokonferenser. Majoriteten av kund- och leverantörsmöten kommer framledes genomföras via videokonferens.

För att sammanfatta det hela kort, verksamheten är i full drift och vi är tillgängliga precis som vanligt. Vi arbetar däremot på ett nytt vis för att säkerställa säkerheten för våra medarbetare och bibehålla Prodocs funktion som leverantör.  Våra funktioner inom logistik och leverans arbetar som vanligt i våra lokaler. Vi har för tillfället ingen information om eventuella störningar i vare sig in- eller utleveranser. Vi utför alla ärenden inom service och support.

Om du som läser det här, behöver hjälp med digitala tjänster inom dokumenthantering eller tjänster för videomöten?  Då är du mycket välkommen att kontakta oss via något svarsformulären här på hemsidan. Vi på Prodoc vill att Svenska företag och organisationer ska kunna fortsätta att arbeta vidare, trots den situation som Covid-19 skapat.