digitala informationsskärmar
En skärmvägg i cafèet hos Hyresgästföreningen i Göteborg

Kommunicera med digitala informationsskärmar

Kommunicera med digitala informationsskärmar och nå mottagarna där de naturligt rör sig. Informationen får hög synlighet i de digitala informationsskärmarna och kan hållas ständigt aktuell

Kommunikationen blir snabb med enkla uppdateringar i realtid. Aktuell information effektiviserar arbetet och minskar informationstrycket. Den reducerar även behovet av trycksaker, epost eller andra informationsbärare. Digital signage ger ett snyggt intryck som stärker avsändaren och varumärket i avsedd miljö.

Användningsområden:

Internt: Publicera interna nyheter och motivera era medarbetare med visualiseringar av nyckeltal och utfall. Påminn om möten och viktiga besök, informera om eventuell frånvaro m.m.

Publikt: Välkomna besökare och besvara vanliga frågor redan innan de når receptionen. Informera om öppettider och kontaktvägar samt profilera verksamheten. Visa realtidsuppdaterade nyhetsflöden och social media.

Kommersiellt: Väck uppmärksamhet och attrahera kunder. Led dem genom deras köpbeslut och stimulera till merförsäljning, synkronisera kampanjer och erbjudanden med mera.

Det är snabbt och enkelt att nå medarbetare och kunder med aktuell information via digitala skärmar och appar i smartphones. Du jobbar enkelt med en användarvänligt och intuitiv publiceringsplattform, som används för publicering och hantering av information med digitala skärmar och för mobilappen Mobile View.

Vill du effektivisera era kommunikationsflöden och nå ut med relevant information till dina kunder och medarbetare? Kontakta då oss för rådgivning.