Kritisk sårbarhet i vanligt förekommande Apache-biblioteket Log4j

Det har kommit till Prodocs kännedom att en del av de mjukvaror som vi levererat är utsatt för sårbarhet (CVE-2021-44228).

För mer information om denna sårbarhet hänvisar vi till nedan länk.

https://www.cert.se/2021/12/kritisk-sarbarhet-i-apache-log4j

Applikationer som vi just nu vet är drabbade:

 

AV-produkter som inte är drabbade av Log4J

  • Meetio – ej påverkade
  • LG-Signage & Hotell TV – ej påverkade
  • Evoko – ej påverkade
  • Crestron – ej påverkade,
  • Wolfvision – ej påverkade
  • Wallboard – ej påverkade
  • Epiphan – ej påverkade
  • Humly – ej påverkade

Prodoc uppdaterar löpande när ny information finns att tillgå.