Med ett bra serviceavtal lyckas du med video

Med ett bra serviceavtal lyckas du med video!

En videolösning levereras ofta som en tjänst, dvs att du hyr och leverantören tar ansvaret för tjänsten. De flesta kunder är intresserade av att kunna använda video smärtfritt utan att behöva äga själva utrustningen. Med ett premiumserviceavtal får du en trygghet utifrån din organisations förutsättningar och behov.

Det kommer att visa sig att ett bra serviceavtal är en av de viktigaste parametrarna för att lyckas med video!

Med ett Premiumavtal får du följande stöd:

Telefonsupport:
När vi startar ett premiumavtal registrerar vi samtliga i ingående komponenter i vårt ärendehanteringssystem. Det är en förutsättning för snabb och effektiv hantering när ni behöver vår hjälp. Ring bara vår kompetenta Servicedesk för att få stöd och support kring användandet av din videoutrustning. Det kan handla om hjälp att starta/starta om produkten eller lösningen. Eller att guida i menyer och att göra korrekta inställningar.

Garantihantering
Om en produkt går sönder och det konstateras att det är ett garantiärende, hanterar Prodoc all kontakt med till­verkaren. Vi bevakar ärendet och säkerställer att ärendet slutförs enligt respektive tillverkares garantier. Vi kan även byta ut den defekta produkten och ersätta med en låneprodukt under den tid som eventuell reparation pågår.

Uppdateringsnotifieringar
Prodoc notifierar dig om eventuella uppdateringar från tillverkaren för optimal drift och funktion.

På platsen service
I de fall där tekniker behövs skickas ut för att åtgärda fel så ingår alla arbetskostnader som är förknippade med besöket.

Utbildning
Prodoc ansvarar för utbildning av dina användare på avtalad produkt. Det är mycket viktigt att komma igång bra och att alla känner sig trygga i att genomföra videomöten. Utbildning av produkten sker hos er. Utbildning görs på grundläggande användarnivå.

Fjärrsupport
Prodoc erbjuder förutsättningar för att på distans koppla upp mot ditt nätverk och på så sätt snabbt kunna avhjälpa uppkomna serviceärenden.

 

Som tillval kan man dessutom välja till följande tjänster:

Rondering
Prodoc erbjuder möjlighet till rondering för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och i möjligaste mån förebygga och förhindra eventuella incidenter. Ronderingens omfattning och intervall sker i överenskommelse med dig som kund.

Service Manager
Dedikerad Service Manager som säkerställer leveransen och eventuella förändringar över tid. Vi skapar och levererar rapporter löpande som ligger till grund för effektivisering och eventuellt förbättringsarbete.

Med ett bra serviceavtal lyckas du med video!

OBS! Om du redan har utrustning, som inte är levererade av Prodoc, som du önskar att omfattas av ett serviceavtal. Då kan vi efter en viss analys även ge serviceavtal på tidigare utrustning. Och framförallt  trygghet för dig!

Vill du veta mer? Kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor.

Läs gärna mer  om videokonferens här eller på videokonferens.se