follow me print

Minimera pappersslöseriet med Follow Me Print

Minimera pappersslöseriet med Follow Me Print. Det finns många skäl till att ta ett helhetsgrepp på utskriftsfunktionen hos ett företag. Miljöaspekten är ett skäl. Kostnadskontroll är en annan viktig anledning. Ett tredje argument är att skydda känsliga uppgifter från att hamna i fel händer.

Prodoc har mjukvarorna som krävs för att skräddarsy ett dokumenthanteringssystem utifrån varje organisations behov.  Istället för att skicka en utskrift direkt till en skrivare så skickas den till en server som håller kvar utskriften. Användaren identifierar sig vid någon av de skrivare som finns i din follow-me lösning med kod eller tagg/bricka och skriver ut dokumentet. Med Follow Me Print hämtar du dina utskrifter var och när du vill. Enkelt och säkert. Oavsett om användaren är på sitt eget kontor eller på andra sidan av världen, så kan de skriva ut säkert till alla anslutna skrivare i organisationen med våra mjukvarulösningar.

Forskningsstudier från Coopers & Lybrands gör gällande att digitala dokument endast kostar 25 % så mycket som traditionella fysiska, att lagra. Dessutom är möjligheterna betydande att göra stora besparingar, såväl tidsmässiga som ekonomiska vad gäller åtkomst och säkerhet.

De flesta har idag möjlighet till skanning på kontoret. Problemet med effektiv lagring av elektroniska dokument är ett annat; utan en väl genomarbetad dokumenthanteringslösning krävs det oftast handpåläggning efter att ett dokument gjorts elektroniskt. Med rätt lösning hamnar dokumentet istället på rätt plats omedelbart: lätt att hitta, men skyddat från obehöriga.

Med rätt lösning hamnar dokumentet istället på rätt plats omedelbart: lätt att hitta, men skyddat från obehöriga.

Prodoc har bred erfarenhet av att leverera verkningsfulla och kostnadseffektiva lösningar för Follow Me Print och elektronisk arkivering. Kontakta oss för konsultation.