Ny VD på Prodoc

Patrik Holmström har utsetts till ny VD för Prodoc Svenska AB av styrelsen och tillträder posten per omgående. Patrik efterträder vår avgående VD Kenneth Bengtsson som efter överlämning under ordnade former lämnar Prodoc.

För två år sedan beslutade Prodocs ägare om en treårsplan för Prodoc. Planen innebar att stärka Prodoc, med fokus på resultat, nöjda kunder och nöjda medarbetare. Vi är nu inne på sista året av den planen och hittills har resultaten både motsvarat och överträffat förväntningarna. Vi omnämns som en av de bästa i branschen. Framöver kommer verksamheten att ledas av Patrik och vi ser alla fram emot att fira Prodocs 50-årsdag tillsammans år 2026.

-Jag vill tacka mina duktiga kollegor, kunder och partners för tiden tillsammans med er! Mina 25 år på Prodoc har varit en mycket viktig period i mitt liv. Nu är det dags för mig att ta ett steg åt sidan och lämna över stafettpinnen till Prodocs nya VD Patrik Holmström. Jag är trygg med att lämna över till Patrik och den nya ägarkonstellationen. Prodoc har med djup kompetens och erfarenhet byggt en stabil plattform för att möta våra kunders behov med en fortsatt lönsamhet.
Kenneth Bengtsson, fd VD Prodoc

Patrik, med en gedigen och lång erfarenhet från branschen, kommer närmast från posten som VD i det egna bolaget Modern IT Partner. Patrik har tidigare innehaft VD-posten på Infront IT-partner samt under en 12-årsperiod varit försäljningsdirektör på Ricoh Sverige. Med Patrik följer bolaget Modern IT Partner med som ett systerbolag till Prodoc.

-Jag har under många år i branschen följt Prodoc på nära håll och imponerats av dess framgång. Prodocs framgångsresa skall fortsätta och mitt fokus blir att sätta mig in i verksamheten och göra Prodoc fortsatt framgångsrika. Jag är speciellt imponerad av kontinuiteten bland medarbetarna och självfallet är det tillsammans med kunder, medarbetare och partners vi skapar fortsatt framgång.
Patrik Holmström VD Prodoc

 Under en övergående period arbetar Kenneth och Patrik sida vid sida för att garantera en smidig övergång av ledarskapet och kontinuitet i arbetet.

Prodocs långsiktiga affärsplan bygger sammanfattningsvis på att vi ska fortsätta att göra det vi är bra på. Vi ska fortsätta utveckla våra partnerskap, vi ska fortsätta bygga vidare på ”Prodocandan” som vi värnar mycket om. Planen är långsiktig och vi ser tillsammans fram emot att fira Prodocs 50-årsdag 2026.

 

Om ni har frågor är ni varmt välkomna att höra av er!

Patrik Holmström
Tillträdande VD
Mob: 070-834 33 85             
Epost: phm@prodoc.se

Kenneth Bengtsson
Avgående VD
Mob: 070-712 71 71
Epost: kbn@prodoc.se

Pär Arvidsson
Styrelseordförande
Mob: 070-373 25 30
Epost: pan@prodoc.se

Om Prodoc: Prodocs vision är att göra din arbetsplats effektivare och enklare. Vi skapar moderna och användarvänliga tjänster med fokus på informations- och dokumenthantering, videomöten och mötesteknik. Prodoc förväntas omsätta ca 270 miljoner (2021) med 60-talet anställda. Huvudkontor och logistikcenter i Stockholm tillsammans med ett rikstäckande servicenät med ett 80-tal partners.