Hyresgästföreningens kontor i Göteborg använder ny teknik från Prodoc.

Nya generationens kontor

Många företag och organisationer är på väg mot den nya generationens kontor. Man ser över sina arbetsplatser och hur man arbetar utifrån miljö-, säkerhets och effektiviseringskrav. Man strävar efter att bryta upp stela strukturer som har hängt med under lång tid, tex genom att införa en aktivitetsbaserad arbetsplats.

Många arbetsplatser har inte klarat av att utvecklas i samma takt som teknik och samhälle i övrigt. Digitaliseringstrenden, i form av användarvänlig teknik och användarnas teknikmognad har skapat bättre förutsättningar för att lyckas. Nya teknikmogna generationer har under en god tid klivit in på arbetsmarknaden med krav, kunskap och nyfikenhet om hur man ska eller borde samarbeta.

Den nya generationens kontor medför samverkan och framgång. För att lyckas krävs det att man planerar för rätt teknik redan från början. Prodoc har i flera projekt samarbetat med arkitektkontor, inrednings- och designbyråer för att på ett tidigt skede vara med att planera infrastrukturen med det tekniska stödet till den nya uppdaterade arbetsplatsen.

Det handlar om allt från mötesbokare som man bokar mötes- och konferensrum med via Outlook, till annan nödvändig mötesrumsteknik som video, trådlös presentationsteknik, digitala skärmar och interaktiva skärmar. Effektiva och användarvänliga lösningar som spar tid och miljö.

Att samtidigt få till både de stora och de små detaljerna är mycket värt. Från en välkomnande och imponerande skärmvägg i entréen till snygga och smidiga bordsbrunnar i mötesrummen. Mötesrumsbokare med användarvänliga gränssnitt. Effektiva videolösningar som tillgängliggör kompetens och kommunikation utan att behöva göra dyra miljöbelastande resor. Digitala informationsskärmar/digital signage som effektiviserar internkommunikation. Placering och montering av projektorer, digitala skärmar och skärmväggar osv. Allt är oerhört viktigt för att göra modern kontorsdesign användbar, effektiv och lustfylld för användaren.

Planerar ni att bygga om, flytta eller uppdatera er arbetsplats eller kontor?

Kontakta oss för att diskutera hur man får till ett bra, effektivt och snyggt tekniskt stöd.

Ett av Prodocs snabbast växande affärsområden är Communication & Collaboration där vi erbjuder våra kunder tekniska lösningar för digitala och fysiska möten.