För snabbväxande Banqsoft är videokonferens en strategiskt viktig kanal, både för att dela information och skapa en starkare vi-känsla.

Oslo, Stockholm och Gdansk i samma rum

För snabbväxande Banqsoft är videokonferens en strategiskt viktig kanal, både för att dela information och skapa en starkare vi-känsla.

Projektgrupperna består alltid av medarbetare från minst tre olika länder och alla möten hålls med ett videosystem som levererats av Prodoc. Banqsoft är ett mjukvaruföretag som utvecklar applikationer för finansiella tjänster, så kallad fintech (financial technology). De 160 medarbetarna är utspridda på sex platser i fyra länder: Stockholm, Oslo, Trondheim, Warszawa, Gdansk och Helsingfors. Varje kontor har sin expertis – till exempel sitter utvecklarna i Gdansk och produktägarna i Oslo. Kontoret på Wallingatan i centrala Stockholm är främst bemannat med businesskonsulter och projektledare. För varje kunduppdrag bildas en projektgrupp på 7-8 personer som är sammansatt av dessa olika kompetenser. Varje grupp är alltså geografiskt spridd över minst tre länder. Videomötena har helt enkelt en avgörande betydelse för Banqsofts arbete. Banqsoft är utan tvekan en av Prodocs flitigaste videokunder.

– I en projektgrupp finns alltid en arkitekt, en utvecklare, en projektledare och en businesskonsult. Tack vare videosystemet kan de jobba tätt ihop, och det är viktigt både för att minimera kostnader och miljöpåverkan. När vi reser så är det främst för att träffa kunder, berättar Eje Öberg, CFO på Banqsoft.

Banqsofts ledning har insett att videomöten fungerar mycket bättre än telefonmöten, inte minst för att video binder samman gruppen på ett bättre sätt och skapar en starkare ”vi-känsla”. Dessutom använder deltagarna den gemensamma skärmen för att visa dokument för varandra. Allt från powerpoints till ren kod läggs upp och diskuteras på videomötena. Ett genomsnittligt möte är 42 minuter långt.

– Det är ett enkelt system och våra medarbetare har inga problem med teknik. Video har blivit väldigt populärt men vi vill att ännu fler ska använda video i det interna arbetet.

Banqsoft är verksamt i en bransch som utvecklas snabbt. Finansiella tjänster befinner sig i början av ett stort teknikskifte och den snabba förändringen drivs inte minst av användarnas krav på mobilitet. Banqsoft växer med mer än tio procent per år – nyligen tillkom ett nytt kontor i Trondheim – och för ett snabbväxande företag kan geografisk spridning vara ett problem men också en tillgång.

– Videosystemet är en strategiskt viktig kanal för att sprida kunskap och hålla samman organisationen. Några gånger har vi till och med haft gemensamma fester på alla kontoren, och skålat med varandra över video. Vi har också börjat använda videosystemet för att dema våra produkter för kunder.

Banqsoft kommer nu att installera videorum även på kontoren i Trondheim och Helsingfors. Det finns också planer på att använda inspelningsfunktionen i systemet för att dela intern information. Videokonferens är redan idag en strategiskt viktig kommunikationskanal för snabbväxaren Banqsoft, men det finns fortfarande en utvecklingspotential och oprövade möjligheter.