Print Services ger dig total kontroll

Print Services ger dig total kontroll

Vi jobbar enligt devisen ”många bäckar små”. Det innebär att vi aktivt strävar efter att sänka trycket på IT-avdelningen genom att förbättra ärendehanteringen och standardisera er printmiljö. En enhetlig skrivarmiljö med kontroll på avtalen, där rätt skrivare står på rätt plats, sparar både tid och pengar.

Kostnader som tidigare doldes i verksamheten genom oklara rutiner och processer synliggörs, och blir möjliga att påverka. Tjänsten debiteras enkelt och smidigt, från en enda part och i relation till faktiskt användande av tjänsten.

Print Services minimerar dessutom antalet fakturor och automatiserar den dagliga driften. Vidare fokuserar tjänsten på de funktioner som verksamheten verkligen behöver. Dessa åtgärder tillsammans möjliggör stora besparingar hos våra kunder.

Kontakta oss om du vill ha total kontroll över dina printkostnader, sänka trycket på IT-avdelningen och automatisera den dagliga driften!