Print Services – Spar energi och miljö

Print Services – Spar energi och miljö

Print Services bygger på marknadsledande utrustning vad gäller låg energiförbrukning, enligt Energy Stars, TEC-värde: Typical Electric Consumption.

En övergripande strategi för printhanteringen sätter sedan fingret på stand-by-inställningar, duplexanvändande och konsolidering av utrustning samt Follow-Me-Print – alla viktiga funktioner för att spara energi och miljö.

Uttjänt utrustning och återtag av densamma hanteras enligt noggrant uppsatta rutiner. Vi återvinner så mycket som möjligt för att påverka miljön så lite som möjligt. Alla processer och rutiner är miljöcertifierade genom ISO 14001.