Print Services – Strategisk och effektiv drift av printmiljön

Print Services – En tjänst för strategisk och effektiv drift av printmiljön

Print Services ger dig en strategisk, långsiktig och enhetlig hantering av printfunktionen i din organisation. Strategin för vilka hårdvaror som ska användas blir ett centralt beslut. Strategin utgår både från verksamhetens nuvarande och framtida krav.

För oss handlar Print Services om att lära känna din verksamhet och dina visioner. Vi vill säkerställa att den levererade tjänsten är flexibel nog att möta både nuvarande och framtida behov inom utskrift- och dokumenthantering.

Den löpande hanteringen sker centralt. Slutanvändaren har bara en kontaktyta och ärenden hanteras enligt noggrant uppsatta rutiner. Toner levereras automatiskt – du behöver vare sig beställa manuellt eller lagerhålla själv.

Anpassade funktioner så som Follow-me-print och direktutskrift från smarta mobila enheter gör det möjligt att arbeta mer flexibelt samtidigt som dina viktiga dokument sekretesskyddas.

Kontakta oss om du vill ha en strategisk och effektiv drift av er printmiljö