Prodoc Arkiv

Vi lever i ett informationssamhälle och arkivering av digitala dokument, informationssökning och återsökning av dokument måste vara enkel. Den ständigt växande mängden av dokument ställer krav på bättre rutiner för informationshantering. Uppskattningsvis är bara 20 % av all information strukturerad – dvs tydligt namnsatt, arkiverad på rätt ställe och lättillgänglig. I takt med att mängden information ökar, ökar också problemen med sökbarhet.

Prodoc erbjuder tjänsten Prodoc Arkiv för att du och din organisation lättare och snabbare ska hitta den information ni söker. Med söktjänsten indexeras dina digitala dokument, och vi hjälper dig med skanningsflöden för dina fysiska dokument samt även sökning inom dessa.

Boka tid med en av våra säljare redan idag så berättar vi mer om hur lätt det kan vara att snabbt hitta relevant information.