Prodoc breddar sitt erbjudande av informations- och kommunikationstjänster inom digital signage. Under hösten 2016 har Prodoc och informationslösningsföretaget PLAYipp AB skrivit ett samarbetsavtal.

Prodoc breddar erbjudandet inom digital signage

Pressmeddelande.

Prodoc breddar erbjudandet inom digital signage.
Prodoc breddar sitt erbjudande av informations- och kommunikationstjänster inom digital signage. Under hösten 2016  har Prodoc och informationslösningsföretaget PLAYipp AB skrivit ett samarbetsavtal.

 Avtalet innebär att Prodoc med kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö kommer att erbjuda marknaden innovativa och användarvänliga lösningar och mjukvaror för effektiv kommunikation via digitala informationsskärmar, även känt som digital signage. Digital signage ger en möjlighet att kommunicera snabbt och enkelt via digitala informationsskärmar och nå mottagarna där de naturligt rör sig. Informationen får hög synlighet och kan uppdateras i realtid.

– Det betyder mycket för oss att bli utvalda som en partner till Prodoc. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker då även våra konkurrenter utvärderats på samma villkor, säger Richard Häll, CEO och grundare av PLAYipp

PLAYipp är ett Gävlebaserat företag som skapar informationslösningar för digitala skärmar och smartphones. Även kallat digital signage och Mobile View. PLAYipp har under åren utvecklats från att vara ett lokalt företag med en stark drivkraft, till att drygt tio år senare utvecklats till ett företag som arbetar med informationslösningar på den internationella marknaden.

– Utvecklingen inom digital information utvecklas ständigt, därför har vi valt att erbjuda de molnbaserade, mobila och användarvänliga lösningar som marknaden efterfrågar. säger Pär Arvidsson, Koncernchef för Prodoc.

För Prodoc har valet av partner baserats på många olika faktorer.

– Vi har sökt en partner som arbetar utifrån marknadens behov av användarvänlig informationsteknik. Prodoc fortsätter att växa inom alla tjänsteområden. PLAYipp blir ytterligare en viktig partner för oss med sina informationslösningar för digitala skärmar och smartphones, säger Pär Arvidsson, Koncernchef för Prodoc.

* * *

Om Prodoc


Prodocs vision är att göra arbetsplatser effektivare. Prodoc skapar moderna och användarvänliga tjänster med fokus på informations- och dokumenthantering, videomöten och mötesteknik. Prodoc levererar verktygen som spar tid och skapar effektiva arbetsplatser med miljö, individ och service i fokus. Vi hjälper våra kunder att frigöra tid till sin kärnverksamhet. Prodoc har kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö. Prodoc består av ca 100 medarbetare och omsätter (2016) ca 250 miljoner kronor.

Sedan januari 2014 är Prodocs nya huvudägare det sydafrikanska IT-bolaget Nashua Limited. Nashua är marknadsledande i Sydafrika och levererar produkter och tjänster för kommunikationslösningar och dokumenthantering. Nashuas moderbolag Reunert Limited är noterat på Johannesburg Stock Exchange. 2016 omsatte Reunert Limited 5,7 miljarder SEK med c:a 6.500 anställda i koncernen.

 

Om PLAYipp


PLAYipp är ett innovativt svenskt företag med huvudkontor i Gävle Slott. Det som började med en stark drivkraft och ett fåtal lokala kunder har drygt tio år senare utvecklats till ett företag som arbetar med informationslösningar på den internationella marknaden.

Affärsidén är att skapa informationslösningar för digital signage och smartphones till den globala marknaden. Med hjälp av starka partnerskap runtom i Europa och med fokus på ständig utveckling av funktionalitet och användarvänlighet har PLAYipp kommit att bli det självklara valet av informationslösning för såväl drivna småföretagare som multinationella storkoncerner.

”Prodoc breddar erbjudandet inom digital signage”

För mer information, kontakta:

Pär Arvidsson
Koncernchef, Prodoc Svenska AB

pan@prodoc.se

+4670 – 37 32 530

 

Richard Häll
CEO, PLAYipp

richard.hall@playipp.com

+4673 – 392 30 80