Prodoc initiates collaboration with Newline Interactive
Prodoc inleder samarbete med Newline Interactive för att möta den starka tillväxten inom effektivisering av mötesrum och mötesteknik

Prodoc inleder samarbete med Newline Interactive

Pressmeddelande:

Prodoc, nordisk leverantör av marknadsledande tjänster och produkter inom dokumenthantering, videomöten och mötesteknik, inleder ett samarbete med Newline Inc med säte i Plano, Texas, USA.

Prodoc kommer med detta inneha en auktoriserad distributionsrätt av Newlines produkter och tillbehör inom interaktiva touchskärmar i Sverige. Samarbetet är ett led i att fortsätta den starka tillväxten hos Prodoc och för att möta marknadens behov inom effektivisering av mötesrum och mötesteknik.

Newline Interactive har utvecklat interaktiva touchskärmar där många tekniska hjälpmedel möts i en och samma produkt. Förutom att vara en interaktiv skärm med touch och trådlös presentation inkluderar lösningen inbyggda kameror och mikrofoner som stöd för oberoende videoklienter som Skype for Business, Lifesize Cloud och Google Hangout med flera. På den interaktiva skärmen kan man skriva och sudda precis som på en vanlig whiteboard, dessutom kan man använda resurser på internet såsom texter, bilder, filmer och ljud med den inbyggda webbläsaren. Man kan i samarbete med andra, i fysiska eller digitala möten, arbeta hands-on med dokument skapade i Powerpoint, Word, Excel, PDF eller andra program. De interaktiva skärmarna utgör en gemensam digital yta där arbetsgrupper kan mötas och arbeta aktivt oavsett var de befinner sig. När arbetsmötet är klart, e-postar den interaktiva skärmen anteckningarna från skärmen till deltagarna.

”Genom samarbetet med Newline kan Prodoc erbjuda mycket intressanta och kostnadseffektiva lösningar för mötesrum som kommer att leverera stor nytta för många segment på marknaden. Newline Interactive har ett brett sortiment av interaktiva skärmar som är innovativa, enkla och användarorienterade. Alla slutanvändare ska ha nöjet av att använda digitala innovationer, och produkterna från Newline är enkla och naturliga att använda i slutanvändarens vardag” säger Daniel Söderberg, Product Manager Communication & Collaboration, Prodoc.

“Vi glädjer oss åt partnerskapet med Prodoc, ett teknikföretag med bas i Sverige, för våra interaktiva touchskärmar. Newline säljer inte bara produkter, vi tillhandahåller tjänster och innovationer som erbjuder en grundläggande fördel till slutanvändaren och vi upplever att Prodoc är den perfekta partnern för att uppnå vår filosofi” säger George Chen, EU General Manager, Newline Interactive.

Om Prodoc

Prodocs vision är att göra arbetsplatser effektivare. Prodoc skapar moderna och användarvänliga tjänster med fokus på informations- och dokumenthantering, videomöten och mötesteknik. Prodoc levererar verktygen som spar tid och skapar effektiva arbetsplatser med miljö, individ och service i fokus. Vi hjälper våra kunder att frigöra tid till sin kärnverksamhet. Prodoc har kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö. Prodoc består av ca 100 medarbetare och omsätter (2016) ca 250 miljoner kronor.

Sedan januari 2014 är Prodocs nya huvudägare det sydafrikanska IT-bolaget Nashua Limited. Nashua är marknadsledande i Sydafrika och levererar produkter och tjänster för kommunikationslösningar och dokumenthantering. Nashuas moderbolag Reunert Limited är noterat på Johannesburg Stock Exchange. 2016 omsatte Reunert Limited 5,7 miljarder SEK med c:a 6.500 anställda i koncernen.

Om Newline Interactive

Med Huvudkontor i Plano, Texas, USA är Newline Interactive en ledande leverantör av interaktiva touchsskärmar och innovativ mjukvara som ökar produktivitet och möjliggör samarbete. Newline Interactive utvecklar produkter som hjälper organisationer i ett brett spektrum av marknadssegment inom finansiella tjänster, skola, hälsovård, tillverkningsindustri, juridik, säkerhet och övriga samhällstjänster.

www.newline-interactive.com

För mer information, kontakta:

Daniel Söderberg
Product Manager Communication & Collaboration, Prodoc Svenska AB
dsg@prodoc.se

Read article in English