Videolösning

Prodoc levererar stor videolösning till Riksbyggen

Prodoc har sålt en videolösning till Riksbyggen, med totalt 60 videosystem på 50 olika platser i landet, webbklienter och dynamisk anslutning av mobila enheter. Det stora uppdraget innebär ett genombrott för Prodocs nya affärsområde för videolösningar.

–  Det här är vad vi behöver, med hög kvalitet och till ett vettigt pris. Systemet har också bra anslutningsmöjligheter för mobiler och det är viktigt eftersom fler och fler av våra medarbetare frågar efter det, säger Amir Chizari, drift- och infrastrukturchef på Riksbyggen.

För Riksbyggen, med 2500 anställda och 330 kontor i hela Sverige, är videokonferens en viktig komponent i ambitionen att integrera och effektivisera arbetet och att möjliggöra möten mellan anställda oavsett var de befinner sig geografiskt. Utöver de cirka 60 videorummen kommer alla medarbetare även att få access till systemet via mobila enheter och en klient på datorn.

Videolösningen, baserad på produkter från LifeSize, kommer att bli en av de största i Sverige. Den bygger på den senaste tekniken inom videokonferenssystem, med bland annat enkel anslutning av mobila enheter, dynamiska konferensrum, streaming och möjlighet att spara inspelningar för senare bruk, till exempel internutbildningar. Videosamarbetet sträcker sig över en fyraårsperiod. Riksbyggen och Prodoc har sedan tidigare även ett samarbete kring managed print services.

– Riksbyggen är en geografiskt spridd organisation och ett skolexempel på hur en flexibel videolösning kan skapa effektivitet och bättre tillgång till intern kompetens. I grunden handlar det om att skapa konkurrensfördelar och utvecklas i sin kärnaffär säger Daniel Söderberg, business area manager på Prodoc.

Affären med Riksbyggen är också den hittills största nordiska affären för LifeSize och förstärker trenden i Norden, där LifeSize tar andelar på en hårt konkurrensutsatt marknad och samtidigt visade rekordresultat under Q1 2014.

***

Om Prodoc
Prodocs vision är att göra arbetsplatser effektivare. Prodoc skapar moderna och användarvänliga tjänster med fokus på informations- och dokumenthantering, videomöten och mötesteknik. Prodoc levererar verktygen som spar tid och skapar effektiva arbetsplatser med miljö, individ och service i fokus. Vi hjälper våra kunder att frigöra tid till sin kärnverksamhet. Prodoc har kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö. Prodoc består av ca 100 medarbetare och omsätter (2016) ca 250 miljoner kronor.

Sedan januari 2014 är Prodocs nya huvudägare det sydafrikanska IT-bolaget Nashua Limited. Nashua är marknadsledande i Sydafrika och levererar produkter och tjänster för kommunikationslösningar och dokumenthantering. Nashuas moderbolag Reunert Limited är noterat på Johannesburg Stock Exchange. 2016 omsatte Reunert Limited 5,7 miljarder SEK med c:a 6.500 anställda i koncernen.

Om Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.