Prodoc stöttar Barncancerfonden

Prodoc önskar er en God Jul genom att stötta Barncancerfonden i deras livsviktiga arbete att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Varje dag drabbas ett barn av cancer. Men det finns hopp. Fler barn än någonsin överlever idag sin cancer. Vi är stolta över att bidra till Barncancerfonden under julen 2020!

Den här julen hjälper vi till att hålla cancer borta från barn.

Vi på Prodoc är stolta över att stötta @Barncancerfonden och deras livsviktiga arbete.

 

 

viktigast av allt – Lär känna Julius
Här är Julius som är 6 år gammal. Julius har i lite drygt tre års tid behandlats för opticusgliom, en slags hjärntumör, på Karolinska sjukhuset i Solna.
Julius drömmer om att bli kock och visar gärna upp ett partytrick eller två när man träffas.

* Opticusgliom är en synnervstumör som drabbar barn.

 

Vad gör Barncancerfonden? Barncancerfonden har som den enskilt största finansiären av barncancerforskning länge fungerat som ett nav i kampen mot barncancer. Vi spelar en central roll i att bekämpa sjukdomen, och har nästan uteslutande finansierats av stöd från privata givare, både stora och små. Att vi förvaltar våra insamlade medel på rätt sätt och ser till att varje insamlad krona gör så stor skillnad som möjligt är därmed en av de viktigaste delarna i vårt uppdrag.

*Barncancerfonden granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 % av intäkterna till verksamhetens ändamål.