Prodocs kommersiella organisation hade kickoff

Prodocs kommersiella organisation hade kickoff inför det kommande verksamhetsåret i helgen. Kollegor från Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg mötte upp i vackra Höllviken i Skåne. Vi samtalade och diskuterade, promenerade och njöt av sol och sensommaren. Helgen avslutades med en prestigefull turnering i volleyboll mellan kontoren.

hemsida

Vår övertygelse är att vi lever i en mycket spännande och utmanande tid.

Digitaliseringen driver en global förändring, som påverkar oss alla, såväl privat som på jobbet. Hur ska det framtida arbetslivet utformas för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen medför? Det är mycket viktigt att ha en grundläggande insikt om att vår verklighet drastiskt förändras på grund av snabb innovativ teknikutveckling och nya framväxande arbetsbeteenden och managementmodeller. Det medför att nya kundbehov och lösningar hela tiden uppstår.

Speciellt viktigt för oss på Prodoc är att ha en djup förståelse för det nya arbetslivet. Därför kommer vi att lägga än mer tid och resurser på att vara kundfokuserade och bygga kundinsikt, så att vi i grunden förstår vilka jobb våra kunder behöver få gjorda, och hur vi på Prodoc kan utforma våra erbjudanden för att maximera kundens möjligheter att nå sina mål.

Prodoc finns till av en anledning – och det är för att lösa våra kunders behov. Vårt existensberättigande ligger i att göra arbetsplatser effektivare, oberoende var kunden ligger i sin digitaliseringsprocess. Vi analyserar, designar och effektiviserar dokumenthantering och kommunikationslösningar för fysiska och digitala möten. Vi ska leverera effektiv teknik till arbetsplatser med miljö, individ och service i fokus. Vi hjälper våra kunder att frigöra tid för att utveckla sitt eget existensberättigande.

En sak är säker, inget är som det har varit. Vi på Prodoc är ett starkt team med mycket kunskap och vilja, vi samarbetar över gränserna med varandra, med våra leverantörer och i samarbete med våra kunder för att skapa de bästa lösningarna. Vi är intresserade av alla utmaningar som företag och organisationer står inför.

Hör av er och diskutera er unika utmaning med oss!