Relevant info med Digital Signage

Digital Signage gör det möjligt att visa relevant information på rätt plats, vid rätt tid och för rätt målgrupp. Informationen kan skickas endera till enskilda skärmar, grupper av skärmar eller alla skärmar.

Relevant info med Digital Signage
Eftersom det är möjligt att skräddarsy informationen beroende på vilken plats skärmen är placerad blir informationen ytterst relevant för betraktaren. En skärm i reception eller lobby kan visa varumärkeskommunikation, vägvisning eller nyheter. Digital Signage har visat sig speciellt verksamt som informationskanal för personal som inte alltid har tillgång till dator och intranät. Säkerställ att din information även når fram till dessa målgrupper.

Realtidsinformation
Presentera relevant information i realtid i företagets olika miljöer. Eftersom man via t.ex. automatkopplingar kan göra så att information som nyheter, foton, nyckeltal och liknande uppdateras i realtid på skärmen.

Effektiv information
Eftersom informationen kan skickas ut till delar eller hela organisationer endast genom en knapptryckning.

Flexibelt kommunikationssystem
För att systemet skräddarsys efter era önskemål och behov. Ett enkelt CMS gör det enkelt att hantera. Var med och bestäm själv hur du vill att ditt/dina olika gränssnitt skall designas. Vilka widgetar som skall vara med. Vilka ytor på skärmen som ska visa vad. Allt är nästan möjligt.

Förslag på olika placeringar:

  • Reception och lobby: informationsskärm, vägvisning, skärmvägg och mötesöversikt
  • Mötesrummen: möteskärmar med information om mötet
  • Kontorsmiljön: informationsskärm och konferensöversikt
  • Matsalen: informationsskärm
  • Trappor och korridorer: informationsskärm, konferensöversikt, vägvisning
  • Produktionsmiljöer: informationsskärm och skärmvägg