Swedbank chooses to sign agreement with Prodoc

Swedbank väljer att teckna avtal med Prodoc

Swedbank har under det senaste året genomfört en utvärderingsprocess för upphandling av print- och kopieringstjänster. Upphandlingen, som har utvärderat de ledande aktörerna i Norden och Baltikum, resulterade i att Swedbank väljer att teckna avtal med Prodoc.

Avtalet med Prodoc gäller i fyra år och är ett helhetsåtagande inom print och kopiering som innefattar leverans, service och support till hela Swedbanks verksamhet.

 

För mer information, kontakta:

Daniel Sundberg
Customer Development & IT Partner, Prodoc Svenska AB
dls@prodoc.se
+46 76 548 06 55