Trött på att pendla och resa

Trött på att pendla och resa?

Jobba där du är istället! Minska på pendling och affärsresor och skapa en långsiktigt hållbar lösning som minskar på klimatavtrycket. Pendling är stressande och tar tid från annat.

Vi kommer att se negativt tillbaka på den tid då man kastade sig ut i trafikrusning och trängsel i lokaltrafik under några timmar varje arbetsdag. Eller att man flög långa sträckor för ett affärsmöte med negativa miljömässiga, ekonomiska, sociala, tidsförbrukande och stressande konsekvenser.

Kontoret och arbetsliv är i förändring. Hybridkontoret är den arbetsmodell som vi sett växa fram under pandemin och som blir allt vanligare. Fördelarna är många för både arbetsgivare och arbetstagare. Ett upplägg där blandningen av distansarbete och kontorsarbete i olika nivåer är det ”nya normala” och suddar ut gränsen mellan det fysiska och digitala. Hybridkontoret erbjuder fördelar i form av flexibilitet, frihet och färre resor. Det i sin tur ger vinster i form av minskad stress, högre livskvalitet och bättre möjlighet att förena arbetsliv och privatliv.

Om du är trött på att pendla och resa? Läs mer här om hybrida arbetssätt!