Lifesize förbereder för framtiden

Lifesize förbereder för framtiden och kommande funktioner inom tjänsten Lifesize cloud

Lifesize förbereder för framtiden. En uppdatering av ert nätverk gör att dina videomöten fungerar snabbare och bättre, och är det enklaste sättet att öka funktioner och prestanda i din videotjänst.

Lifesize förbereder för kommande funktioner inom tjänsten Lifesize cloud.
Detta innebär att alla kunder behöver genomföra ett par tekniska uppdateringar i sina nät och brandväggar för att slutanvändare enkelt ska få tillgång till de nya funktionerna. Denna förändring påverkar alla Lifesize-kunder och sker på en global nivå. Du hittar de nödvändiga tekniska instruktionerna i länken nedan.

Mindre bandbredd & Möjlighet att inkludera andra videokonferenssystem
De nya funktionerna innebär att videomöten använder mindre bandbredd för trafiken som går ut mot internet, då interna möten håller sig kvar inom kundens egna nätverk. Uppdateringen innebär även möjligheten att inkludera andra tillverkares videokonferenssystem i Lifesize cloud. Förändringen i inställningarna är en förutsättning för att få tillgång till ännu fler spännande funktioner i en nära framtid.

FAQ:

  • Vilka kunder påverkar denna förändring?
    • Förändringen påverkar alla kunder som har tjänsten Lifesize cloud.
  • Innebär förändringen något för våra kunders säkerhet? 
    • Nej, Lifesize fortsätter att hålla hög säkerhet och användbarhet mycket högt på sin prioritetslista. Kunder öppnar endast för utgående trafik och inget nytt öppnas inåt mot kundens nätverk.
  • Hur får våra kunder tillgång till förändringen?
  • Kommer Prodoc att hjälpa våra kunder med inställningarna? 
    • Ja, Prodoc och Lifesize har teknisk dokumentation om förändringen som är nödvändig, Prodoc Servicedesk kommer att hjälpa våra kunder vid behov. Varje enskild kund har sin egen brandväggslösning och måste därmed lösa det med sin IT-avdelning först och främst, men Prodoc bistår med hjälp vid behov.