Videokonferens krymper organisationen

ÅR Packaging har cirka 3300 anställda spridda över säljkontor och fabriker i flera länder. För att skapa närhet och effektivitet i en geografiskt spridd organisation använder företaget en videolösning från Prodoc.

– Det är enkelt och fungerar utan krångel. Och egentligen – det bästa med en videokonferens är inte själva videokonferensen utan att man slipper resandet och mötet brukar bli effektivare, säger företagets IT-chef Jonas Kretz.

Förpackningsföretaget ÅR Packaging utvecklar och producerar förpackningar till stora globala aktörer inom främst livsmedelssektorn. Det är ett växande företag på en stor marknad. Verksamheten kännetecknas av en kreativ produktutveckling där förpackningarna utformas och skräddarsys i samarbete med kunderna. Den är också extremt utspridd geografiskt. Endast ett tiotal personer arbetar på huvudkontoret i Lund – resten finns på företagets fabriker och säljkontor på över 20 platser i Europa, Ryssland och Asien. Verksamheten växer snabbt – det senaste året har flera nya förvärv gjorts. Därför tog resorna mellan de olika kontoren och fabrikerna allt mer tid och pengar i anspråk. Det var ohållbart i längden.

– Om jag ska besöka vår anläggning i Frankrike måste jag först flyga från Kastrup till Paris, vänta där, sedan fortsätta med franskt inrikesflyg till Nantes för att därefter åka bil i en timme innan jag är framme. Efter mötet är det samma väg tillbaka igen. Det blir nästan två resdagar för ett möte och det är ju inte så kul i längden och definitivt inte tidseffektivt.

Jonas Kretz berättar att resandet i organisationen har minskat betydligt sedan man började med videokonferenser. Detta innebär att ÅR Packaging sparar mycket tid och pengar och samtidigt skonar miljön. Många användare deltar i videomöten från något av de närmare 20 konferensrum som Prodoc har installerat. Ännu fler deltar via appar som användarna har installerat på sina mobiler eller laptops. Videokonferensrummen och apparna kopplar ihop användarna i samma internetbaserade lösning.

Det är en stor utmaning att skapa ett effektivt ledarskap i ett företag som är så geografiskt utspritt som ÅR Packaging. Den här utmaningen blir ännu större med tanke på att många av det växande antalet anställda har tillkommit vid förvärv av andra bolag. De bär med sig olika företagskulturer. Hur skapar man en gemensam identitet, en vi-känsla, när de anställda inte ens befinner sig på samma geografiska plats? Det är denna utmaning som har gjort videomöten till ett viktigt verktyg i ÅR Packagings arbete att leda och samordna den växande organisationen.

– Hela ledningsgruppen använder videosystemet flitigt. Vår vd har en egen enhet på sitt rum som han använder ofta, flera gånger i veckan. Det är ett sätt för honom att vara nära och styra verksamheten utan att vara på plats.

Genom åren har Jonas Kretz insett att de flesta medarbetare är helt ointresserade av att läsa bruksanvisningar och lära sig teknik som de tycker är krånglig. Därför vill han ha lösningar som är lättillgängliga och intuitiva.

– Systemet från LifeSize som Prodoc har installerat hos oss är lätt att lära sig. Jag behöver bara förklara en gång hur det fungerar. Det räcker för att folk ska förstå och de brukar inte behöva fråga igen.