Amir Chizari, CIO Riksbyggen

Videomöten knyter samman Riksbyggen

Om du är CIO på en organisation med fler än 300 kontor spridda över hela landet – hur gör du för att skapa effektiva och miljövänliga kommunikationsvägar? Amir Chizari på Riksbyggen lutar sig mot en videokonferenslösning från Prodoc.

– Min ambition är att alla, även våra minsta och mest avlägsna kontor, ska ha tillgång till Riksbyggens samlade kunskap. Det är den som är vår styrka och den kan vi dra nytta av tack vare videomötena, säger Amir.

Ett möte, ansikte mot ansikte, är som regel det bästa sättet att skapa gemenskap och dela kunskap. Videokonferenserna gör det lätt att mötas – utan tidsödande resor. Alla medarbetare har lika nära till konferensrummet, oavsett om de är i Stockholm, Boden eller Bjuv. Användningen växer från år till år. Bara från 2015 till 2017 ökade antalet videomöten med närmare 50 procent, till över 17 000. Men möten via video har inte bara blivit fler, de har blivit längre också. De fyller en växande social funktion och knyter samman en geografiskt spridd organisation.

– Tekniken är väldigt enkel, jag vet inga medarbetare som är osäkra på hur man startar ett videomöte. Det tror jag är en förklaring till att det har vuxit så populärt bland våra medarbetare, säger Amir.

Miljö
Riksbyggens hållbarhetsmål handlar inte bara om hur husen byggs och förvaltas. De syftar också till att den dagliga verksamheten ska lämna ett så litet miljöavtryck som möjligt.

Videomötena minskar inte bara antalet miljöbelastande resor utan är också en viktig kanal för att sprida kunskap och arbetssätt som bidrar till en mer hållbar utveckling.

– De flesta av våra möten hålls i konferensrum. Många av användarna brukar också koppla upp via datorn, inte minst när de inte är på kontoret. Mobilklienterna har inte slagit igenom riktigt men det är en tidsfråga.

En av de flitigaste användarna är Per Sernefalk på Riksbyggen i Linköping:

– Mitt resande har minskat från två resdagar i veckan till två resdagar i månaden. Jag har många videomöten istället, ofta med kollegor på de små kontoren ute i landet. De hamnade ofta i periferin förut, men kunskaps- och erfarenhetsutbytet fungerar mycket bättre nu.

Utsläpp från transporter står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. För att ytterligare minska utsläppen kan man öka andelen energieffektiva bilar, men mest miljöeffektiva är faktiskt de bilresor som inte längre behövs, eller blev av.

– Videotekniken är viktig för Riksbyggens klimatarbete, och som CIO jag ser hela digitaliseringen som det mest kraftfullt redskap vi har för att minska vårt miljöavtryck, säger Amir Chizari.