Kundcase

Prodoc & Svenska Turistföreningen (STF) - En resa genom Sveriges storstäder & fjäll

Utmaningen: Att nå ut till Sveriges mest avlägsna platser

För Svenska Turistföreningen (STF), med vandrarhem och fjällstationer på några av de mest otillgängliga platserna i Sverige, var behovet tydligt: moderna skrivlösningar som kunde nå fram till även de mest avlägsna stationerna. Från det vindpinade Saltoluokta till det snöiga Kebnekaise, behövde STF en partner som kunde hantera de logistiska utmaningarna med att leverera och serva skrivare i dessa svårtillgängliga miljöer. Leveranser behöver även ske med minsta möjliga miljöpåverkan - utan att störa vare sig djur eller natur. 

Lösningen: Prodocs resa för att ansluta Sveriges fjällstationer

Prodoc antog utmaningen och förse Sveriges fjällstationer med moderna och pålitliga skrivare. Genom en kombination av tät kontakt, noggrann planering och en stark vilja att övervinna geografiska hinder, har Prodoc säkerställt att fler STF-stationer, oberoende av dess läge, är utrustade med nödvändiga utskriftsenheter. 

Vid leveransen gäller det att tänka smart, det går ju inte direkt att köra fram en lastbil till Kebnekaise. Det gäller därför att samorda transporter med STF, och se till att en bandvagn kan leverera skrivare, såväl som andra förnödenheter till den specifika stationen. Genom att fylla bandvagnen vid varje leverans till fjällstationen, minskas antalet transporter till fjällstationerna.

Nyckeln till framgång: Partnerskap och flexibilitet

Det finns många fördelar med att vara en mindre leverantör, flexibilitet är en av dem. Prodoc som leverantör av skrivare och serviceavtal har sen samarbetets början kunnat anpassa tjänster för att möta STFs ganska unika behov. Från att säkerställa smidiga leveransprocesser till att erbjuda service på plats, oavsett stationens geografiska position. 

Ett partnerskap som gynnar båda

Partnerskapet har definitivt givit Prodoc självförtroende i att hantera logistiska utmaningar. Prodoc är därför glada att samarbete har vuxit sig starkare med tiden, och vidgats över flera stationer. Självklart är det också givande när båda parter upplever samarbetet som positivt! 

Samarbetet fungerar väldigt bra. Korta ledtider för svar och vår kundansvarige finns alltid till hands. Vi har haft ett mångårigt samarbete och känner oss trygga och tillfreds med att Prodoc lärt känna oss och våra lite speciella förutsättningar och behov både som aktör i väglöst land och i storstan.

Karl Tolnai

CIO på STF

Karl Tolnai tillägger även att skrivarna fungerat väl, samt att driften och supporten, som han säger: “har hanterats på ett oklanderligt sätt. Prodoc agerar både följsamt och lyhört och vi har precis tecknat ett flerårigt avtal för vår organisations mulitfunktionsskrivare.” 

Framtiden: En gemensam vision

Fredrik Öijeberg, ansvarig säljare på Prodoc och även STFs kontaktperson - sedan 2012(!), tycker det känns kul att han fått vara med sen samarbetets början, han tillägger: “Jag ser fram emot att ta oss an ännu fler STF-stationer och jobbet som följer, det är alltid kul planeringsarbete och givande att se resultatet.

Har du vägarna förbi Saltolukta Fjällstation, Helags Fjällstation, Storulvån Fjällstation, Grövelsjön, Åre, Göteborg, HK eller Af Chapman i Stockholm, Undersvik, Abisko, eller Kebnekaise Fjällstation - glöm inte att få kika på skrivarna. 

Sammanfattningsvis 

Utmaningen & Lösningen: Prodoc antog utmaningen att leverera och serva skrivlösningar till STFs fjällstationer och vandrarhem på Sveriges mest otillgängliga platser, genom att anpassa logistiken och använda kreativa leveransmetoder som bandvagnar för att nå fram.

Framgångsfaktorer: Samarbetet mellan Prodoc och STF har präglats av Prodocs flexibilitet och förmåga att skräddarsy sina tjänster, vilket har lett till ett starkt och växande partnerskap som uppskattas av båda parter.

Framtidsvision: Med ett mångårigt framgångsrikt samarbete i ryggen ser Prodoc och STF fram emot att utöka sitt partnerskap ytterligare, med planer på att involvera fler stationer och fortsätta leverera utmärkt service och support.