Hem

Prodoc har levererat service sedan 1976

Prodocs vision: Vi skapar arbetsglädje genom att säkerställa en problemfri vardag för våra kunder och användare

Visionen grundas på en tilltro på att glädjefylld personal i sin tur skapar goda förutsättningar för arbetsglädje på arbetsp­latser, ett tillstånd under vilket både egna och kundernas ­medarbetare presterar bättre.

Via vår rikstäckande service- och supportorganisation med eget lager- och logistikcentrum hjälper vi våra kunder att frigöra tid och kraft till sin kärnverksamhet. Detta genom att säkerställa funktionella, effektiva och problemfria dokument- klient- och kommunikationstjänster där kund, användare, miljö, service och funktion är i fokus.

Prodocs kärnvärden

  • Långsiktighet
  • Engagemang
  • Kompetens
  • Kundfokus

Vårt kvalitetsarbete

Vi skall leverera produkter och tjänster som motsvarar kundens förväntningar avseende kvalitet, kvantitet och leveranstid. Vi skall vara tydliga i vår kommunikation med våra kunder och leverantörer. Kvalitetsarbetet är en prioriterad uppgift och vi skall ständigt förbättra våra processer och produkter i syfte att öka kundtillfredsställelsen. Produkternas kvalitet ska fortlöpande säkras genom en systematiserad kvalitetssäkring, en kvalitetsmedveten och välutbildad personal och en god arbetsmiljö.

Vårt miljöarbete

Vi skall uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på oss. Vi skall understödja de lagar och retursystem som finns för insamling och återvinning. Vi skall tillsammans med våra kunder och leverantörer arbeta förebyggande och sträva efter att ständigt förbättra våra processer. Vi skall informera och utbilda våra medarbetare i och hur miljön påverkas av våra varor och tjänster. Vi skall arbeta för att våra leverantörer behandlar miljöfrågor enligt vår strävan. Vi skall om möjligt prioritera de varor och tjänster som ger en mindre miljöpåverkan.

CSR & Sponsring

Genom medveten och genomtänkt sponsring vill Prodoc göra det vi kan för att ta vårt ansvar. Vi fokuserar och hjälper till inom områden där vår sponsring kan få social, miljömässig och ekonomisk betydelse.

aurora-01.jpg

Prodoc är en del av Trexium Group AB

Vi skapar arbetsglädje genom att säkerställa en problemfri vardag för våra kunder och användare

Visionen grundas på en tilltro på att en glädjefylld personal i sin tur skapar goda förutsättningar för arbetsglädje på arbetsplatser, ett tillstånd under vilket både de egna bolagens och kundernas medarbetare presterar bättre. Trexium Group samlar sina bolag kring gemensam affärsidé, vision, kultur och värdegrund.

Våra bolag erbjuder en rikstäckande service och supportorganisation. Med eget lager och logistikcentrum hjälper vi våra kunder att frigöra tid och kraft till sin kärnverksamhet. Den övergripande positionen på marknaden är att fokusera och dra nytta av det som är gruppens styrkor – Vårt erbjudande inom tjänster av print, workflow och mötesrumsteknik och kontorsnära IT.  Med en spetskompetens inom konsultation, projektledning, support, utveckling, förvaltning och logistik erbjuder vi en behovs- och rikstäckande organisation av tjänster inom det som övergripande brukar benämnas ”Workplace”.

Trexium Group AB har sitt säte i Stockholm, ca 110 st medarbetare och omsätter ca 300 Mkr (2021).

Läs mer om Trexium Group AB här

Jobba hos oss

Ingenting som passar? Hör av dig ändå genom att skicka en spontanansökan. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med de bästa talangerna.

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Max. 500 tecken

Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy