Kundcase

Nära samarbete är nyckeln för framgång!

Vi är på besök i en produktionsanläggning modell större i en mellanstor stad. Den hypermoderna och automatiserade anläggningen tillhör en mycket framgångsrik multinationell koncern som är sprungen ur det svenska industriella språnget under 1800-talet. Kundens policy innebär att vi inte kan benämna dem vid namn. Nedan benämns de som ”Kunden”.

 Som många andra svenska framgångsrika industriföretag i Sverige har bolaget sin grund i teknisk innovation som förvaltats väl och utvecklats till en multinationell organisation med global verksamhet och försäljning. Idag är man världsledande inom sitt område och expanderar stadigt, både genom förvärv och genom organisk tillväxt. 

Stort mötesrumEffektiviseringen av produktionen innebär att man har optimerat sin verksamhet globalt, vilket innebär att man är väldigt beroende av en högfunktionell och stabil lösning för digitala möten. Prodoc har i nära samarbete under de senaste 5 åren varit Kundens partner för att utveckla och förvalta mötesrumstekniken.

 Tidigare var det vanligt att Kundens olika divisioner arbetade i ganska täta skott, men nu sprids projekten över både divisioner, länder och världsdelar. Effektiv kommunikation har varit ett av nyckelinitiativen för slagkraftigt samarbete. Pandemin var ytterligare en drivande kraft i digitaliseringen av kommunikationsverktyg som stödjer distansarbete och digitala möten.  

Mellanstort mötesrumTiden före relationen med Prodoc kunde mötesrumstekniken upplevas som ett hinder, den upplevdes som krånglig att använda, var utdaterad och helt enkelt illa anpassad för behoven. I ett bolag med många duktiga ingenjörer blev det också så att personalen, när tekniken inte fungerade, försökte lösa problemen själva eftersom det saknades en uttalad partner för service och support. Resultatet blev många gånger att tekniken i rummen inte fungerade, samtidigt som det hängde kablage överallt. Varken funktionellt eller snyggt. 

Det många företag inte tänker på är att det som är dyrast i ett mötesrum alltid är personerna som deltar i mötet. Tekniken måste därför fungera klanderfritt, det är verktyget som bär mötet. Den här kunden förstår problematiken och har en totalt professionell inställning till mötesteknik. I deras produktion eller utveckling skulle de aldrig ha undermåliga verktyg och inställningen till mötesteknik är likadan. En standardiserad och användarvänlig teknisk grund är en bra förutsättning för att det ska fungera bra varje gång man har ett möte.

Fredrik Zetterberg

 KAM Prodoc Collaboration

Med en uttalad leverantör av teknik och tjänster har Kunden på ett enkelt vis kunnat kravställa efter sina behov och fått snabba och tydliga kontaktytor att vända sig till vid service- eller supportärenden. 

Litet mötesrumFredrik fortsätter med att berätta att tydlighet och närhet är en avgörande förutsättning för en stabil och trygg relation mellan Kund och oss som leverantör. För Kunden har det varit viktigt med en partner som kommer in tidigt i projekten och de har konsulterat oss vid ny- och ombyggnationer. Det resulterat i både kostnadseffektivitet och utvecklingsbarhet över tid. Som experter vet vi att både behov och möjligheter till bättre hybrida möten utvecklas över tid. Kunden är nu i den andra- och tredje generationen av mötesteknik. Att vi kan återanvända och vidareutveckla de lösningar som tidigare har levererats stämmer väl överens med kundens krav på hållbarhet.

Den långa relationen mellan Kund och Prodoc har inneburit att vi tillsammans med Kunden har skräddarsytt serviceavtal som gör det enkelt att supporta, beställa fler, eller flytta rum i fastigheter eller till nya orter. 

Som kundansvarig är jag tacksam över den professionalism som Kunden har, på samtliga nivåer inom bolaget. Det gör att fokus landar på att deras medarbetare ska ha en väl fungerande vardag och att de ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som leverantör blir jag extra stolt att vi är med på ett hörn och bidrar till Kundens utveckling och expansion.

Fredrik Zetterberg

 KAM Prodoc Collaboration

Är du intresserad av att säkerställa ett bra och långsiktigt samarbete kring din mötesteknik? Prata vidare med Fredrik Zetterberg via formuläret!

Kontakta oss

Har du frågor eller behöver hjälp? Kontakta Fredrik på telefon +46 76 044 06 99 eller e-post fredrik.zetterberg[at]prodoc.se

Max. 500 tecken

Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy