Kundcase

Sveriges modernaste fackförbund!

GS-facket har tagit sig an IT-utmaningarna som digitaliseringen medför och börjat om från början för att skapa nya effektiva arbetssätt, arbetsplatser, mötesutrymmen och kontor. Nu har man i samarbete med Prodoc implementerat en ny modern skalbar plattform och hårdvara som uppfyller kraven vid digital kommunikation. Användarvänlighet, effektivitet och estetik har varit viktiga faktorer.

För GS-facket är kommunikation A & O och en viktig del av deras erbjudande till sina medlemmar. De strävar efter att vara tillgängliga och erbjuda rådgivning med specialister tillgängliga för sina avdelningar runt om i landet och för de c:a 40 000 organiserade medlemmarna.

GS-facket är fackförbundet för två av Sveriges klassiska näringsgrenar, skog och trä, samt den grafiska branschen. Deras grundläggande uppdrag är att se till att det finns schyssta arbetsvillkor och att man kan försörja sig på sin lön. På förbundskontoret samlas specialkompetens till stöd för de 8 regionala avdelningarna i Sverige, från söder till norr.

Pandemin har haft stor inverkan på befintliga arbetssätt, digitalisering har tagit stora kliv framåt. Många av GS anställda har nu både erfarenhet och möjlighet att arbeta på distans. Digitaliseringen har varit positiv för GS-facket då förbundet och dess anställda finns geografiskt spridda över hela Sverige. De centrala ombudsmän som arbetar på förbundskontoret i Stockholm är nästan 100 procent rekryterade från de lokala avdelningarna i landet där många veckopendlar till arbetet i Stockholm. Distansarbete är alltså en högt prioriterad fråga för IT-avdelningen.

Krister Ellström, GS-fackets IT-chef, är ett levande bevis på att man inte behöver begränsas av geografin, han veckopendlar, eller arbetar på distans från sin hemort i Leksand. En stor del av IT-avdelningens personal arbetar delvis eller helt på distans.

Mycket av hanteringen av distansarbete är fortfarande under utveckling, och det involverar både hur ledning och arbetstagare anpassar sig och reviderar riktlinjer och regler. Oavsett hur det utvecklas är digitaliseringen här för att stanna, utvecklingen pekar tydligt åt det hållet. Därför är det viktigt att skapa förutsättningarna att göra det dagliga arbetet effektivt, säkert och tillgängligt oavsett var man befinner sig.

"För att säkerställa smidig drift i vår verksamhet måste IT-avdelningen leverera."

Krister Ellström

GS-fackets IT-chef

GS-facket har tagit sig an IT-utmaningarna som digitaliseringen medför och börjat om från början för att skapa nya effektiva arbetssätt, arbetsplatser, mötesutrymmen och kontor.

Tidigare var man bunden, precis som många andra, av leverantörer och konsulter med svåra och dyra kommunikationssystem. Nu har man i samarbete med Prodoc implementerat en ny modern skalbar plattform och hårdvara som uppfyller kraven vid digital kommunikation. Användarvänlighet, effektivitet och estetik har varit viktiga faktorer.

"Vi valde att prioritera de lokala avdelningarna i landet och började sedan arbetet med förbundskontoret."

Krister Ellström

GS-fackets IT-chef

Prodoc har mött de höga kraven från IT-avdelningen och fick fördelen att vara med från början i flyttprojektet för det nya förbundskontoret. Under installationen har ett positivt och bestående starkt förtroende mellan kund och leverantör utvecklats. Krister har uppskattat den kompetens som arbetsgruppen har erbjudit, från arbetet med att ta fram- och erbjuda en anpassad teknisk lösning som passar GS-facket, till projektledningen och installatörernas hantverksskicklighet. Å sin sida har Prodoc uppskattat GS-fackets förtroende i processen att gemensamt arbeta fram en så bra lösning som möjligt. Resultatet är en skalbar lösning som möjliggör fortsatt tillväxt.

Efter leveransen kan IT-avdelningen, med Krister i spetsen, konstatera att GS-facket har valt en klok strategi med moderna verksamhetsbaserade IT-lösningar, och kan nu utan att tveka, säga att de är Sveriges modernaste fackförbund.

Prodocs leverans har bestått av ett antal större Zoom-rum i Stockholm och på ett tiotal orter runt om i landet. Det inkluderar även BYOD-rum, många mindre mötesrum samt en större lounge-lösning.

Arbetsgrupp Prodoc: Anna Rosén / Affärsansvarig, Jörgen Solberg / Projektledare, Staffan Jansson / Installatör, Christoffer Edmark / Installatör.

Om GS-Facket. Vi organiserar ca 40 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Förbundet är organiserat i åtta avdelningar med lokala kontor fördelat över hela landet. Förbundskontoret är förlagt på Norra Bantorget i Stockholm.

Om Prodoc. Prodocs vision är: ”Vi skapar arbetsglädje genom att säkerställa en problemfri vardag för våra kunder och användare.” Visionen grundas på en tilltro på att glädjefylld personal i sin tur skapar goda förutsättningar för arbetsglädje på arbetsplatser, ett tillstånd under vilket både egna och kundernas ­medarbetare presterar bättre.

Via vår rikstäckande service- och supportorganisation med eget lager- och logistikcentrum hjälper vi våra kunder att frigöra tid och kraft till sin kärnverksamhet. Detta genom att säkerställa funktionella, effektiva och problemfria dokument- klient- och kommunikationstjänster där kund, användare, miljö, service och funktion är i fokus.

Kontakta oss

Vill du skapa bättre förutsättningar för effektiva arbetssätt?

Har du frågor eller behöver hjälp? Kontakta Anna på telefon +46 73 760 27 65 eller e-post anna.rosen[at]prodoc.se

Max. 500 tecken

Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy