Kickoff 2022 Må bra! – Prestera bättre!

Egentligen skulle vi ha varit i Idre, men vid som så många tillfällen tidigare tvingade omständigheterna oss att snabbt planera om.
Vårt viktigaste argument för att lyckas är att: Vi blir bättre genom att må bättre. Framgång börjar inifrån. När vi i organisationen mår vi bra, så presterar vi bättre. Därav temat för Kickoff 2022 ”Må bra! Prestera bättre!”

Vi har arbetat aktivt efter den premissen under det senaste året med olika insatser, bland annat med våra medarbetargrupper; Fys- och träningsgruppen, Kontorsmiljögruppen och Umgängesgruppen.

Gästföreläsare

Enligt vårt Kickoff-temat ”Må bra Prestera bättre!” deltog gästföreläsaren Thomas Lundmark från Hjärntränarna som berättade om hjärnträning med fokus på att skapa nya synapser (kopplingar) i hjärnan. Vi provad dessutom på att genomföra olika koordinationsövningar som utmanar hjärnans kopplingar (svårt, frustrerande och roligt!).

Resultat av våra undersökningar

Glädjande nog visade alla undersökningar att insatserna fungerar bra. Vi använder metoden Net Promotor Score (NPS) som är den globalt mest använda metoden att mäta lojalitet med. Skalan går från -100 till maximalt +100

Medarbetarnöjdheten har ökat, från NPS: +37 (2020) till NPS +55 (2021)

Upplevd positiv hälsa hos vår personal har ökat, från 54% (2018) till 71% (2021)

Kundnöjdheten har ökat från NPS: +54 (2020) till NPS +60 (2021)

Resultaten av våra undersökningar visar att vi är på rätt spår.

Vi skapar både medarbetarnöjdhet och än mer nöjda kunder. Ofta är det enkla det geniala. Vi kommer fortsätta satsa i samma anda. Redan nu har vi en unik kultur inom bolagen, men vi har beslutat att investera ytterligare i välmående och hälsa genom ett antal hälsofrämjande insatser. Vi ska må ännu bättre och ha ännu roligare tillsammans! Vi ska dessutom följa vår värdegrund att vara; Långsiktiga, Engagerade, Kompetenta och Kundorienterade.

De ekonomiska resultaten är fortsatt positiva och ligger i paritet med budgetmål både gällande omsättning och resultat. Omsättningsmässigt hade vi en ökning under det senaste året. Vår organisation har vuxit och vi fortsätter att optimera våra interna system för att bli ännu effektivare.

Nu önskar vi som alla andra att vi ser början på slutet av pandemin.

Pandemin har påverkat samhälle och arbetsplatser i grunden och drivit på digitaliseringen, vilket gör våra erbjudanden mer aktuella än någonsin.

Med vänliga hälsningar

Patrik Holmström

VD för Prodoc och Modern IT