WSP och Prodoc skriver avtal för leverans av nordisk utskriftstjänst

Avtalet som tecknats för initialt 60 månader avser en fullskalig tjänsteleverans av en modern och helt ny printplattform, inkluderat hårdvara, mjukvara, transformationsprojekt samt löpande förvaltning.

Det är mycket glädjande att vi kan fortsätta utveckla partnerskapet med WSP med ytterligare en tjänsteleverans, denna gång från vårt affärsområde Print & Workflow

Daniel Sundberg

Strategic Sales på Prodoc

Syftet med den nya tjänsten är att säkerställa en stabil drift och en fortsatt hög användarvänlighet. Inom ramen för tjänsten och leveransen ryms även en avtalad anpassningsbarhet, för att tjänsten vid var tid skall motsvara verksamhetens och användarnas faktiska behov.

Daniel Widman – Head of IT Operations & Infrastructure Nordic Region på WSP:

– Prodoc har sedan första mötet med WSP varit lyhörda och lyssnat till våra behov och agerat på ett proffsigt sätt. Tillsammans har vi etablerat en nordisk lösning där alla länder använder samma tjänst. Detta medför ökad kvalité för våra användare samt ger oss en komplett översikt över vilka tjänster vi köper och hur de fungerar för våra användare.”

Sedan tidigare levererar Prodoc tjänster inom affärsområdet Collaboration till WSP. Med Collaboration avses konferensrumsteknik i standardiserade paketeringar samt även tjänster för mötesrumsbokning, digital signage och anpassade lösningar för större mötesytor.

Fredrik Rydell, Key Account Manager och kundansvarig för WSP hos Prodoc, fortsätter:

– WSP har en oerhört seriös beställarorganisation som alltid värderar användarnas behov, compliance och driftstabilitet. Vår gemensamma och löpande förvaltningsstruktur stärker kontinuerligt samverkan och det är otroligt roligt att få fortsatt förtroende som Leverantör inom ytterligare ett tjänsteområde.

Kort om WSP

WSP är ett av världens ledande strategi- och teknikkonsultbolag. Vi vet hur samhällen är uppbyggda och utvecklas. Hur vi lever, arbetar, bygger, reser och kommunicerar, och hur vi kan göra det bättre. Som strategiska rådgivare och teknikkonsulter har vi kunskapen att förstå och kraften att kunna förändra. Med över 65 000 medarbetare i 40 länder använder vi vår globala expertis för att hitta de smartaste lokala lösningarna.

Kort om Prodoc

Prodoc är ett bolag inom Trexium Group, en koncern som samlar sina bolag kring gemensam affärsidé, vision, kultur och värdegrund. Våra bolag erbjuder en rikstäckande service och supportorganisation. Med eget lager och logistikcentrum hjälper vi våra kunder att frigöra tid och kraft till sin kärnverksamhet.