Om oss

Vårt miljöarbete

Vi skall uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på oss. Vi skall understödja de lagar och retursystem som finns för insamling och återvinning. Vi skall tillsammans med våra kunder och leverantörer arbeta förebyggande och sträva efter att ständigt förbättra våra processer. Vi skall informera och utbilda våra medarbetare i och hur miljön påverkas av våra varor och tjänster. Vi skall arbeta för att våra leverantörer behandlar miljöfrågor enligt vår strävan. Vi skall om möjligt prioritera de varor och tjänster som ger en mindre miljöpåverkan.