Operations

Säkerhet Multifunktionsskrivare

Vi erbjuder ett urval av säkerhetsprodukter

Den digitala tillgängligheten och mängden av digital information ökar kraftigt, med det växer också risken för sårbarhet och attacker.  

Att hålla data konfidentiellt, säkert och manipuleringsfritt är en ständig kamp. Vi erbjuder ett urval av säkerhetsprodukter

Säkerhetspaket 1 A, Dataöverskrivning

Med Dataöverskrivning aktiverat skrivs färdigprocessade data omedelbart över på ett säkert sätt och blir därmed omöjlig att återskapa. 

Säkerhetspaket 1B, Datakryptering 

En del data vill man spara permanent i MFP/Skrivaren, t ex adressboken, sparade utskriftsfiler, lösenord mm. Sådan data skyddas effektivt med hjälp av kryptering.  MFP/Skrivarens krypteringsnyckel sparas på en säker plats och garanterar att hårddisken inte kan läsas av i en annan MFP/Skrivare eller dator.

Säkerhetsnivå 2, Common Criteria

Common Criteria(CC) är ett internationellt kriterium för utvärdering av IT-säkerhet. CC används för att bedöma om säkerhetsfunktioner för IT-produkter fungerar på ett tillfredsställande och säkert sätt.

Säkerhetspaket 3, Dataradering MFP/Skrivare

Utför återställning av MFP/skrivare enligt dokumentet "Checklista Reset MFP Prodoc" vi åtgärdar: Kundrelaterade dekaler, Papper och fysiska objekt, Kvarglömda original, Dokument i pappersbanan, Radering av trumenheterna.

Säkerhetspaket 4, Destruktion HDD  

Begagnad IT-utrustning såsom hårddiskar, surfplattor, bärbara datorer och mobiltelefoner eller annan hårdvara, t ex prototyper, kan destrueras fysiskt genom att vi krossar hårdvaran och låter restprodukten gå till materialåtervinning. Utrustningen samlas in i låsta och spårbara kärl och transporteras av säkerhetsklassad personal till destruktionsanläggning. Prodoc tar fram destruktionsintyg. Restprodukten går till återvinning. Efter destruktion erhåller ni ett certifikat att destruktion är genomförd med respektive hårddisks serienr alt idnr.

Kontakta oss

Fråga mig om vilket säkerhetspaket som passar dig bäst

Har du frågor eller behöver hjälp? Kontakta Stefan på telefon +46 8 602 06 80 eller e-post servicedesk[at]prodoc.se

Max. 500 tecken

Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy