Operations

Support & Service

Vi har bred och djup erfarenhet av alla situationer som kan uppstå, och när det är möjligt löser vi ditt problem direkt.

Prodoc erbjuder en serviceinriktad servicedesk. Om det uppstår ett problem kontaktar du oss. Vi har både bred och djup erfarenhet av situationer som kan uppstå och om det är möjligt löser vi ditt problem direkt eller så snart som möjligt.

Om det är en incident med mjukvara eller hårdvara som vi inte kan lösa i vår 1:st line support eskalerar vi ärendet vidare till vår 2:nd line support. Om en mer komplicerad situation uppstår, erbjuder vi dessutom en 3:rd line support som i samarbete med leverantörer löser uppkomna problem. Vi rapporterar alltid tillbaka till dig eller din IT-avdelning

Registrera dina incidenter eller förfrågningar till ServiceDesk. Vi har öppet mellan 08:00-17:00 vardagar. 

Efter registrering avgör vi ditt ärendes karaktär och och tilldelar ärendet en prioritet.  Vi löser givetvis incidenten direkt, om möjligt. Är problemet av en mer komplicerad natur tilldelas incidenten en lämplig grupp av support- och teknikerpersonal för matchning och problemlösning. 

Servicehantering på plats hos dig sker med hjälp av Prodoc`s egna servicetekniker, montörer eller annan avtalad servicepartner till oss. Ärenden eskaleras till servicetekniker från Prodoc servicedesk. Ärenden delegeras av serviceteknikerkoordinator där kundens avtalade SLA avgör servicejobbets prioritet. 

Direktlänk till våra olika support- och servicetjänster

Att vi är kvalitetscertifierade genom ISO 9001 garanterar att ingenting faller mellan stolarna. Allt pågående eller utfört arbete är noggrant dokumenterat. Dessutom är Prodoc miljöcertifierat enligt ISO 14001.

img_1099.JPG

Kontakta oss

Frågor om Servicedesk, kontakta mig!

Har du frågor eller behöver hjälp? Kontakta Christer på telefon +46 8 602 06 66 eller e-post christer.berggren[at]prodoc.se

Max. 500 tecken

Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy