Operations

Utbildning / Onboarding

För att nå den utväxling som eftersträvas krävs det att ha användare som kan använda potentialen i den levererade tjänsten

För att få full utväxling av nya smarta och effektiva lösningar så räcker det inte att enbart ha de senaste hård- och mjukvarorna. För att nå den utväxling som eftersträvas krävs det att ha användare som kan använda potentialen i den levererade tjänsten.

Vårt fokus är bredare än att enbart installera förkonfigurerade och testade tjänster. Vi vill att människan i din organisation veta varför de har tjänsten och hur man använder den. Vår vision är att skapa arbetsglädje genom att säkerställa en problemfri vardag för våra kunder och användare. Vet man inte hur man använder den nya smarta utrustningen är det inte arbetsglädje man känner, utan ren och skär frustration.

Vår onboardingprocess börjar i ett mycket tidigt skede av implementationen. Vi ställer ut en tjänst som POC (Proof of Concept), under den perioden fastställs det att det är rätt lösning för användarna. Effektivitet, användarvänlighet och kvalitet i tjänsten utvärderas.

I slutfaserna av leveransen arbetar vi med utbildningar och göra kundanpassade användarmanualer. I vissa fall har vi skapat kundprofilerade instruktionsfilmer som sprids i organisationen och är tillgängliga på kundens intranät.

Jörgen Solberg

Senior Projektledare

Våra projektledare och konsulter är kontaktytan för diskussion om hur kunskap, utbildning och onboarding ska genomföras för att passa dig och din organisation.

Kontakta oss

Max. 500 tecken

Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy