Nära samarbete är nyckeln för framgång!

Effektiviseringen av produktionen innebär att man har optimerat sin verksamhet globalt, vilket innebär att man är väldigt beroende av en högfunktionell och stabil lösning för digitala möten. Prodoc har i nära samarbete under de senaste 5 åren varit Kundens partner för att utveckla och förvalta mötesrumstekniken.

Läs hela caset här