Prodocs vision är att göra din arbetsplats effektivare och enklare.

Vi skapar moderna och användarvänliga tjänster med fokus på informations- och dokumenthantering, videomöten och mötesteknik. Prodoc omsätter idag ca 275 miljoner om året, vi har ca 100 anställda på 4 orter…

Ladda ner vår broschyr

Kvalitetspolicy

Vi skall leverera produkter och tjänster som motsvarar kundens förväntningar avseende kvalitet, kvantitet och leveranstid. Vi skall vara tydliga i vår kommunikation med våra kunder och leverantörer. Kvalitetsarbetet är en prioriterad uppgift och vi skall ständigt förbättra våra processer och produkter i syfte att öka kundtillfredsställelsen. Produkternas kvalitet ska fortlöpande säkras genom en systematiserad kvalitetssäkring, en kvalitetsmedveten och välutbildad personal och en god arbetsmiljö.

Kvalitet & Miljö ISO-certifierade
Kvalitet & Miljö ISO-certifierade

Miljöpolicy

Vi skall uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på oss. Vi skall understödja de lagar och retursystem som finns för insamling och återvinning. Vi skall tillsammans med våra kunder och leverantörer arbeta förebyggande och sträva efter att ständigt förbättra våra processer. Vi skall informera och utbilda våra medarbetare i och hur miljön påverkas av våra varor och tjänster. Vi skall arbeta för att våra leverantörer behandlar miljöfrågor enligt vår strävan. Vi skall om möjligt prioritera de varor och tjänster som ger en mindre miljöpåverkan.

CSR & Sponsring

Genom medveten och genomtänkt sponsring vill Prodoc göra det vi kan för att ta vårt ansvar. Vi fokuserar och hjälper till inom områden där vår sponsring kan få social, miljömässig och ekonomisk betydelse.

Läs mer om vårt arbete här

Prodoc & Nashua Limited

Sedan januari 2014 är Prodocs nya huvudägare det sydafrikanska IT-bolaget Nashua Limited. Nashua är marknadsledande i Sydafrika och levererar produkter och tjänster för kommunikationslösningar och dokumenthantering. Företaget etablerades 1973 och har sedan dess varit ledande inom dokumenthanterings-industrin. Nashua omsatte 2,6 miljarder SEK under 2015 och deras moderbolag Reunert Limited, noterat på Johannesburg Stock Exchange, omsatte under samma period 5,9 miljarder SEK

Nashua Brand Story for Pay-Off Line

Saving you time. Saving you money. Putting you first.

As a new member of Nashua Limited, Prodoc has taken on board the positioning line that has been with the company since the very beginning, in 1973:

Saving you time. Saving you money. Putting you first.

Over the years, the company has evolved from being an office hard ware provider to be a service provider offering fully integrated document management and office workflow solutions. There has, however, always been one constant: our iconic positioning line:

Saving you time. Saving you money. Putting you first.

It is the benchmark against which we measure our achievements and our level of service performance. It is a daily reminder of our reason for being and is a statement that every employee uses to evaluate their actions. Is what I’m offering going to save my client’s time?

Is this the best solution for their bottom line? And how can the service that I’m offering them improve to make sure they feel their needs are being met. The single most important aspect of our continued success is our clients. We trust this positioning line will guide every action you take and form the basis of how you approach their office solutions.

Ledningsgrupp

Kenneth Bengtsson
Kenneth Bengtsson
Interim CEO
Henrik Hedberg
Henrik Hedberg
Sales Manager Prodoc Stockholm
Johan Bäckström
Johan Bäckström
CEO Prodoc Gothenburg
Michael Skog
Michael Skog
CEO Prodoc Syd

Styrelse

Mark Taylor
Mark Taylor
Chairman of the board, Managing Director of Nashua Holdings Limited PLC
Kenneth Bengtsson
Kenneth Bengtsson
Member of the board
Pär Arvidsson
Pär Arvidsson
Member of the board, Managing Director, Prodoc Svenska AB

Prodocs historia

1976

Startar som Serviceteknikerna.

1986

Byter namn till Servicehuset och startar egen försäljningsverksamhet.

1988

Bolaget EMLO bildas. Blir generalagent för Nashua (senare Nashuatec) med Servicehuset som återförsäljare.

2004

ISO-certifiering kvalitet.

2005

ISO-certifiering miljö.

2006

EMLO och Servicehuset slås ihop och det nya bolaget Prodoc Svenska bildas. Förvärvar VB Office i Malmö.

2010

Ägarbyte. Prodoc tar beslut om att etablera fler tjänsteområden; blir nischad IT-leverantör med fokus på dokumenthantering, informationsflöden och effektiva möten.

2011

Förvärvar PPC Copyprint i Göteborg.

2012

Prodoc blir Expert Partner till LifeSize Communications. Förvärvar Document Solutions i Nässjö.

2014

Sedan januari 2014 är  Prodocs huvudägare det sydafrikanska IT-bolaget Nashua Limited. I augusti etableras även Prodoc i Helsingborg.

2015

Prodoc Nässjö avyttras.

2016

Idag har Prodoc kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vi är ca 100 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vi har ca 80 partners runt om i landet.