Prodocs vision är att göra din arbetsplats effektivare och enklare.

Vi skapar moderna och användarvänliga tjänster med fokus på informations- och dokumenthantering, videomöten och mötesteknik. Prodoc omsätter idag ca 275 miljoner om året, vi har ca 100 anställda på 4 orter…

Kvalitetspolicy

Vi skall leverera produkter och tjänster som motsvarar kundens förväntningar avseende kvalitet, kvantitet och leveranstid. Vi skall vara tydliga i vår kommunikation med våra kunder och leverantörer. Kvalitetsarbetet är en prioriterad uppgift och vi skall ständigt förbättra våra processer och produkter i syfte att öka kundtillfredsställelsen. Produkternas kvalitet ska fortlöpande säkras genom en systematiserad kvalitetssäkring, en kvalitetsmedveten och välutbildad personal och en god arbetsmiljö.

Kvalitet & Miljö ISO-certifierade
Kvalitet & Miljö ISO-certifierade

Miljöpolicy

Vi skall uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på oss. Vi skall understödja de lagar och retursystem som finns för insamling och återvinning. Vi skall tillsammans med våra kunder och leverantörer arbeta förebyggande och sträva efter att ständigt förbättra våra processer. Vi skall informera och utbilda våra medarbetare i och hur miljön påverkas av våra varor och tjänster. Vi skall arbeta för att våra leverantörer behandlar miljöfrågor enligt vår strävan. Vi skall om möjligt prioritera de varor och tjänster som ger en mindre miljöpåverkan.

CSR & Sponsring

Genom medveten och genomtänkt sponsring vill Prodoc göra det vi kan för att ta vårt ansvar. Vi fokuserar och hjälper till inom områden där vår sponsring kan få social, miljömässig och ekonomisk betydelse.

Läs mer om vårt arbete här

Ledningsgrupp

Kenneth Bengtsson
Kenneth Bengtsson
CEO Prodoc
Henrik Hedberg
Henrik Hedberg
Sales Manager Prodoc Stockholm
Johan Bäckström
Johan Bäckström
CEO Prodoc Gothenburg
Michael Skog
Michael Skog
CEO Prodoc Syd

Styrelse

Kenneth Bengtsson
Kenneth Bengtsson
Member of the board
Pär Arvidsson
Pär Arvidsson
Chairman of the board, Prodoc Svenska AB

Prodocs historia

1976

Startar som Serviceteknikerna.

1986

Byter namn till Servicehuset och startar egen försäljningsverksamhet.

1988

Bolaget EMLO bildas. Blir generalagent för Nashua (senare Nashuatec) med Servicehuset som återförsäljare.

2004

ISO-certifiering kvalitet.

2005

ISO-certifiering miljö.

2006

EMLO och Servicehuset slås ihop och det nya bolaget Prodoc Svenska bildas. Förvärvar VB Office i Malmö.

2010

Ägarbyte. Prodoc tar beslut om att etablera fler tjänsteområden; blir nischad IT-leverantör med fokus på dokumenthantering, informationsflöden och effektiva möten.

2011

Förvärvar PPC Copyprint i Göteborg.

2012

Prodoc blir Expert Partner till LifeSize Communications. Förvärvar Document Solutions i Nässjö.

2014

Sedan januari 2014 är  Prodocs huvudägare det sydafrikanska IT-bolaget Nashua Limited. I augusti etableras även Prodoc i Helsingborg.

2015

Prodoc Nässjö avyttras.

2016

Idag har Prodoc kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vi är ca 100 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vi har ca 80 partners runt om i landet.