Operations

Leverans och Installation

Vi levererar och installerar tjänster med fokus på collaboration samt print & workflow

Vi levererar och installerar hundratals lösningar varje månad. Från enskilda multifunktionsskrivare till fullbestyckade mötesrum som kan bestå av hundratals olika hård- och mjukvaruenheter från utvalda leverantörer.

Många steg i processen kommer att vara genomförda och planerade innan din valda lösning kommer fram till din organisation. Vi har stor erfarenhet av stora leveranser med geografiskt spridda mottagare.

Du är alltid med och påverkar processen för din leverans och installation tillsammans med din KAM eller projektledare för projektet. En leverans och installation börjar i praktiken med med en on-site besiktning. Där startar processen för att få din nya lösning levererad till dig i rätt tid och på plats.

Prodocs interna leveranskoordinator bevakar uppdraget och planerar in installationen med våra egna erfarna installatörer eller auktoriserade partners. Vi är rådgivande för att få till en tekniskt effektiv och estetisk installation.

Självklart förbereds och konfigureras all utrustning innan den kommer till dig. Vi av-emballerar och sorterar emballaget för att kunna återvinnas miljömässigt.

Om du behöver hjälp med nedmontering och efterhantering av befintlig utrustning på ett miljömässigt bra vis så hanterar vi det på ett miljömässigt eller cirkulärekonomiskt vis.

Alla installationer avslutas med protokollstyrda funktionstester och lösningen övergår därefter i en aktiv förvaltningsfas där vår servicedesk och fälttekniker står till tjänst.

Vill du få stöd med utbildning och onboarding av er personal så har vi resurser som pedagogiskt går igenom er nya lösning.

I god tid inför produkternas end-of-life planerar vi in nästa livscykel i nära samarbete med dig.

Om installation

  • Vi gör tusentals installationer per år
  • Print
  • Collaboration
  • 2022 monterade vi hundratals med skärmar
  • Rikstäckande leveranser
  • Rikstäckande nät av partners
  • Mycket erfaren personal
img_1057.JPG

Funktionell mötesteknik i styrelserummet på Epiroc

Vi är på besök på huvudkontoret för Epiroc, världsledande inom gruvindustri och bergbrytning.

Från Globen till Prodoc – ”Diggilajv” med Friskis&Svettis

Friskis&Svettis som 2018 hade Globen som mötesarena för sina inspirationsdagar, sänder istället från Prodoc via live stream.